V Lounech ukončili rekonstrukci čistírny za 200 milionů korun

V areálu čistírny odpadních vod Louny byla minulý týden slavnostně zakončena rozsáhlá investiční akce Severočeské vodárenské společnosti “Rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) Louny“ s rozpočtem přes 208 milionů korun.

5 min. čtení
Louny mají cca 20 000 obyvatel, ale předpokládá se zde výstavba bytových i rodinných domů a nárůst počtu trvale bydlících obyvatel. Město má vybudovanou jednotnou kanalizaci, kterou jsou komunální odpadní vody odváděny na čistírnu odpadních vod. Na kanalizaci a ČOV je napojena většina obyvatel. Dále jsou do kanalizačního systému a na stávající ČOV přiváděny odpadní vody z okolních obcí Cítoliby, Lenešice, Dobroměřice, Líšťany, Obora a Raná.

Kapacita modernizované čistírny je 40 000 ekvivalentních obyvatel
, což je dostatečné i s výhledem do budoucna. Cílem projektu je zejména odstranění dusíku a fosforu z odpadních vod. Toho se dosáhne intenzifikací užitím moderních technologií čištění, čímž dojde ke stabilizaci a zlepšení výsledků čištění i ke zlepšení podmínek provozování ČOV.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Projekt Dolní Labe v Ústeckém kraji jsme v roce 2008 začali realizovat po jednotlivých stavbách, abychom ho stihli do konce přechodného období, tj. do konce roku 2010. ČOV Louny je poslední dokončovanou stavbou. Všechny stavby jsme financovali výhradně z našich prostředků. V aglomeraci se předpokládá rozvoj v oblasti bydlení, takže zrekonstruovaná dostatečně kapacitní ČOV umožní do budoucna připojení dalších objektů a čištění odpadních vod v souladu s přísnější legislativou.“

„ČOV Louny je další v řadě úspěšných rekonstrukcí čistíren odpadních vod prováděných za provozu. Náš tým stavby zde zúročil všechny zkušenosti, které na podobných akcích nasbíral. Díky tomu, a za vzorné spolupráce s provozovatelem čistírny, se rekonstrukce zvládla s pouhou jedinou odstávkou, což výrazně přispělo k dodržení limitů znečištění i během rekonstrukce. Stejně náš těší, že i přes určitou nepředvídatelnost rozsahu zejména sanačních prací na monoblocích se vše zvládlo ve smluvních termínech a bez výrazných dopadů na cenu. Za to patří všem členům týmu poděkování,“
dodává za zhotovitele, Sdružení ČOV Louny – SMP CZ – VHS, Ing. Martin Doksanský, generální ředitel SMP CZ, a. s.

Foto: SVS


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme