V lednu vzniklo v Praze 344 havárií na vodovodech

Pražské vodovody a kanalizace (PVK) opravily v letošním lednu 344 havárií na vodorovní síti, což je shodný počet jako v loňském lednu. PVK odstraňují havárie bez větších obtíží, řeší v průměru 10-15 havárií denně, což je také celoroční průměr.

4 min. čtení

Za celý leden nedošlo k žádné významně velké havárii, která by přerušila dodávku pitné vody na delší časový interval pro velký počet obyvatel. Mráz jako takový nemá přímý vliv na zvýšenou poruchovost, jelikož jsou vodovodní řady položeny pod zámrznou hloubkou (minimálně 1,5 metru a níže). Nárůst havárií v zimním období ovlivňuje především velké kolísání teplot a při oblevách dochází k tzv. pohybům půdy s následným tlakem na potrubí. Tato příčina způsobí až 30 % procent všech havárií a nejčastějším důvodem vzniku havárie je v 60% koroze. Dalším z faktorů je stáří pražské vodovodní sítě, které v průměru činí 40 let. Pokud dojde k zásadním změnám klimatických podmínek, lze očekávát nárůst počtu havárií.
 
Pražané mají stále možnost zřídit si bezplatnou službu SMS-INFO. Pomocí sms získají zákazníci aktuální informace o haváriích velkého a středního rozsahu, plánovaných odstávkách vody a jiné důležité informace. Zasílání informací o haváriích malého rozsahu není kapacitně možné.  Zákazníci se mohou registrovat na www.pvk.cz nebo přímo na nonstop zákaznické lince 840 111 112.

Pokud zákazníci zašlou prostřednictvím sms zprávu s textem VEOLIA na číslo 720 001 112, bude je kontaktovat operátor a provede rychlou a pohodlnou registraci služby SMS INFO přímo s naším klientem. Službu SMS INFO využívá již 19 000 Pražanů a za její trvání bylo rozesláno 610 tisíc sms zpráv. V případě jakýchkoliv jiných dotazů nebo žádostí spojených s dodávkou pitné vody, odvádění odpadních vod a ostatních služeb se mohou zákazníci obrátit na nonstop zákaznickou linku 840 111 112 nebo nainfo@pvk.cz
 
Foto: Wikipedia, Creysmon07, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme