V Karlových Varech se cena vody zvyšuje také díky evropským dotacím

Na území 91 měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech, se v roce 2013 zvýší vodné a stočné bez DPH v průměru o 2,1 %.

8 min. čtení

Zdražuje se přitom pouze stočné, vodné zůstává na úrovni loňského roku. Průměrný spotřebitel z domácnosti tak za vodu vydá v roce 2013, pokud bude sazba DPH zvýšena na 15%, zhruba o šedesát pět korun ročně navíc.

„Cena vodného a stočného je od roku 2011 počítána podle cenového vzorce, který je součástí provozní smlouvy, uzavřené mezi sdružením a Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary. Vzorec byl navržen a schválen Evropskou komisí a jeho zavedení bylo jednou z hlavních podmínek pro doplacení dotace poskytnuté na investiční projekt sdružení realizovaný v roce 2007,“ uvedl Josef Hora, předseda sdružení obcí.

Tento cenový vzorec sice nutí provozovatele k poměrnému snižování provozních nákladů, ale zároveň požaduje každoročně zvyšovat v ceně vodného a stočného její část určenou na investice do majetku vodovodů a kanalizací. Neustále se zpřísňující legislativní předpisy si vyžadují další investice především v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. To je také hlavní důvod, proč dochází ke zvýšení stočného,“ vysvětil Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary.

„Do obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury investuje sdružení každoročně sto až tři sta milionů Kč. Finance pocházejí právě z vybraného vodného a stočného, případně z dotací či půjček. Investice jsou realizované na základě transparentních výběrových řízení, ve kterých mají zástupci obcí rozhodující slovo. Obce ve sdružení vzájemně spolupracují a s podporou odborníků z provozní společnosti hledají co nejoptimálnější a ekonomicky nejvýhodnější řešení pro celý region. Protože takto investujeme již téměř dvacet let, naše vodohospodářská infrastruktura je v dobrém stavu a na rozdíl od jiných regionů tak u nás není nutné skokové navyšování vodného a stočného z důvodu potřeby rozsáhlých investic. I přes trvalý pokles spotřeby vody, která je dnes téměř třetinová ve srovnání s rokem 1993, kdy bylo sdružení založeno, se nám daří neustále držet cenu vody nejen pod celorepublikovým průměrem, ale i na výrazně nižší úrovni než v sousedních regionech,“ doplnil Josef Hora.

V roce 2012 plánovalo sdružení investovat do vodohospodářské infrastruktury zhruba 200 milionů Kč. Především byly dokončeny rozsáhlé rekonstrukce čistíren odpadních vod spojené s dostavbou kanalizačních systémů na Tachovsku (Tachov, Stříbro a Chodová Planá), dále byla dokončena rekonstrukce čistírny ve Žluticích a pokračovaly výměny a rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Karlových Varech v souvislosti s připravovanými opravami povrchů komunikací. Na Vejprtsku byla zahájena výstavba čistírny a kanalizace v Loučné a dostavba kanalizace ve Vejprtech, to vše v rámci společného německo – českého projektu, podpořeného z evropského programu příhraniční spolupráce. Mezi dalšími investicemi lze uvést opravu administrativní budovy na úpravně Březová, kterou se zahájila rozsáhlá modernizace této úpravny, zásobující 110 000 obyvatel kraje pitnou vodou, která bude pokračovat v dalších letech.

Průměrná cena vodného a stočného bude v roce 2013 na území sdružení 61,44 Kč bez DPH. Pokud bude sazba DPH 15%, obyvatelé v průměru zaplatí za jeden kubík vody 70,66 Kč. Jedná se o průměrnou částku, vypočítanou z celkových výnosů provozovatele a fakturovaného množství pitné resp. odpadní vody. Vodné a stočné je totiž účtováno ve dvousložkové formě. Jeho pohyblivá část se vypočítává podle skutečné spotřeby, cena vodného v této pohyblivé části bude 30,84 za kubík, cena stočného 23,30 Kč bez DPH. K této ceně se připočítává pevná složka, jejíž výše se určuje podle velikosti fakturačního vodoměru. Konečná cena za kubík vody se tak u různých odběratelů liší.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme