V jižní části Sydney snížila Veolia množství odpadu ukládaného na skládky o 60%

V Austrálii podporuje Veolia přechod od skladování odpadu k jeho využití. Díky spolupráci se výrazně snížilo nejen množství skladovaného odpadu, ale také klesly provozní náklady, uhlíková stopa a vytvořila se další pracovní místa.  

4 min. čtení

V jižní části Sydney (The Southern Sydney Regional Organisation of Councils – SSROC) žije 1,4 milionu lidí na 604 čtverečních kilometrech. Oblast zahrnuje tři nejhustěji osídlené oblasti v Austrálii. Počet obyvatel v této lokalitě tak tvoří více než čtvrtinu obyvatel města Sydney a 6% obyvatel celé Austrálie. Jižní část Sydney sahá od jižních břehů Sydney Harbour na okraji Královského národního parku na jihu a od Tichého oceánu na východě do poloviny oblasti Parramatta na západě. Region je bohatý na pobřeží i přírodní parky – např. Botany Bay a Královský národní park.

Veolia se v provozní smlouvě se samosprávou jižní části Sydney zavázala, že do konce roku 2014 bude odpady z regionu recyklovat a energeticky využívat. Odpady jsou dnes tedy přepravovány po železnici do střediska mechanicko-biologického třídění ve Woodlawn nacházejícího se 250 km jižně od Sydney. Biologicky rozložitelný odpad je použit na produkování kompostu, který slouží na obnovu těžební lokality ve Woodlawn. Recyklovatelný odpad je tříděn a využit na trhu s druhotnými surovinami. Nerecyklovatelné odpady jsou využity energeticky.
 

Snížení nákladů, uhlíkové stopy a vytvoření nových pracovních míst


Řešení společnosti Veolia vede k úspoře provozních nákladů a ke snížení uhlíkové stopy. V rámci spolupráce Veolia navíc vybuduje nové sběrné centrum v Banksmeadow (jihovýchodní předměstí Sydney), čímž se v této lokalitě vytvoří 40 pracovních míst a ve Woodlawn dalších 35 pracovních míst.

John Faker, předseda regionální organizace Southern Sydney Regional Organisation of Councils (SSROC) v jižním Sydney hodnotí výběr partnera pozitivně: „Organizace SSROC se rozhodla spolupracovat se společností Veolia, protože nabídla trvalou alternativu ke skládkám, a to jak ekonomicky, tak i environmentálně. Nakládání s odpady zaujímá v budoucím růstu Sydney stále významnější místo a smlouva podepsaná se společností Veolia ukazuje, že jsme se vydali správným směrem.“

 

Zdroj: Wikipedia, Klaus-Dieter Liss (Kdliss), licence


Zdroj: JB

Zdroj: JB

Doporučujeme