V Jindřichově Hradci 2-složková cena s malým navýšením

Na základě kalkulace Čevak schválila městská rada navýšení cen vodného a stočného pro příští rok o 1,6%. Ceny jsou dvousložkové.

2 min. čtení

Dvousložkové ceny jsou tvořeny pohyblivou složkou dle množství odebrané a kanalizované vody a pevnou složkou dle typu vodoměru.

Ceny proměnlivé složky pro rok 2011:
– vodné zůstává ve stejné výši jako letos – 30 korun za kubík bez DPH, tedy 33 Kč/m3 včetně DPH,
– stočné stoupne pro příští rok o 94 haléřů na 23,35 korun bez DPH, tedy 25,685 Kč/m3 včetně DPH.

Celkem za vodné a stočné zaplatí lidé v Jindřichově Hradci 58,685 Kč/m3 včetně DPH.

Pevná složka ceny se pro příští rok nemění. Běžná domácnost zaplatí za vodoměr 651 korun s DPH.

Provozovatelem vodárenské infrastruktury v Jindřichově Hradci je společnost ČEVAK. Ta vznikla letos transformace společností 1. JVS a.s. a Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.. Společnost ČEVAK a.s. jako nástupnická organizace přebírá závazky obou předchozích dodavatelů plynoucích z uzavřených smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod. Od 1. 5. 2010 proto svým jménem fakturuje vodné a stočné.

Foto: Wikipedie
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme