V Jilemnici skončila modernizace úpravny vody za 30 mil. Kč

V Jilemnici na Semilsku byla dnes slavnostně ukončena modernizace úpravny vody za více než 30 milionů korun. Projekt spolufinancovaný ministerstvem zemědělství a Libereckým krajem zajistí bezpečné a spolehlivé dodávky kvalitní pitné vody pro šestitisícové město.

4 min. čtení

ČTK to řekl Zdeněk Rajm, investiční technik Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS), které bylo investorem.

Úpravna vody v Jilemnici – Hrabačově byla postavena v roce 1975 jako provizorní zařízení, přesto vydržela v provozu 35 let. Její zastaralá technologie však nebyla schopna kvůli kolísavé kvalitě vody z říčky Jizerky spolehlivě upravovat vodu do požadované kvality.

"Zejména při jarním tání a při deštích se musel zdroj odstavovat a síť zásobovat nákupem pitné vody z Martinic, protože čistírna nebyla schopná vodu z řeky vyčistit," popsal problémy zařízení Rajm. Strojní vybavení bylo podle něj na konci životnosti, ve velmi špatném stavu byly i budovy úpravny.

Při modernizaci byla kompletně vyměněna technologie úpravny.
Pět nových tlakových filtrů zajistí spolehlivé čištění vody. Dezinfekci pitné vody chlornanem sodným nahradila účinnější dezinfekce plynným chlorem a nízkotlakými UV lampami, jež umí pomocí ultrafialového záření odstraňovat viry a bakterie z vody. Přibyly dvě nové akumulační nádrže, objekt úpravny se rozrostl o další budovu.

"Celý proces úpravy vody je řízen automaticky počítačem, který přenáší vybrané hodnoty na dispečink provozovatele, jímž jsou Severočeské vodovody a kanalizace,"
dodal Rajm. Rekonstrukce a dostavba úpravny zvýšila kapacitu celého zařízení na dvojnásobek – to je schopno do sítě dodávat 30 litrů vody za sekundu, a pokrýt tak potřebu celého města. Zařízení je ve zkušebním provozu, který skončí 30. října.

Modernizace úpravny vody nebyla jedinou vodohospodářskou stavbou v Jilemnici. Už loni na podzim byla dokončena rekonstrukce a dostavba kanalizace za bezmála 80 milionů korun, která byla součástí integrovaného projektu Čistá Jizera. Nedávno dokončila společnost Devro (dříve Cutisin) modernizaci čistírny odpadních vod, která slouží také pro město. Firma za ni zaplatila 76 milionů korun. Všechny tyto investice zařadily podkrkonošskou Jilemnici mezi města, která splňují přísné evropské normy na kvalitu pitné vody a na čištění odpadních vod.

Foto: Wikipedie, Frydolin, licence GNU


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme