V Jemnici se rekonstruuje přivaděč

Obyvatelé Jemnice se mohou těšit na upravený vodovodní přivaděč, který se začal rekonstruovat v dubnu tohoto roku. Konkrétně jde o část přivaděče - z úpravny vody Štítary do Jemnice. Stavbu za 7,1 mil. Kč bude stavebně dozorovat VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. divize Třebíč.

2 min. čtení

Vodovodní přivaděč byl vybudován ka konci osmdesátých let, použitý materiál i jeho kapacita je tedy velmi zastaralá. V první fázi rekonstrukce je hlavním záměrem eliminovat zvýšený obsah železa ve vzorcích vody v rozvodné síti v Jemnici. V druhé fázi rekonstrukce se bude nahrazovat dnes již nevhodný trubní materiál – ocel, který byl příčinou dřívějších vážných poruch (naposledy v roce 2010).

Vzorkovací kampaň, která ve vodovodu Jemnice identifikovala zdroj problémů začala už před čtyřmi lety. Volba materiálu k potrubí nakonec padla na PE, který je přizpůsobivý tlakům a je odolný proti mechanickému poškození.

Navržená technologie provedení stavby předpokládala souběžný výkop se stávajícím potrubím, pokládku potrubí nového, zkoušky, následné přepojování a postupné uvedení do provozu. Jediný úsek (cca 310 m) v k. ú. Zálesí u Bítova, kde nedošlo ke všem patřičným dohodám při vstupu na pozemky, byl řešen bezvýkopovou metodou PE – Relinig.

Stavba za 7,1 mil. Kč je hrazena plně investorem VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči bez dalších dotací a ukončena bude letos v říjnu.


Zdroj: PK

Zdroj: PK

Doporučujeme