V Hradci Králové stoupne cena vody o 4,4 procent

Výše pohyblivé složky vodného a stočného v roce 2013 v Hradci Králové a okolí bude bez DPH 71,94 Kč za m3. To je ve srovnání s letošním rokem nárůst 4,5%. Hlavními důvody pro nárůst ceny je kromě inflace potřeba financování obnovy sítí a technologií.

3 min. čtení

V případě navýšení sazby DPH na 15% bude tak cena pohyblivé složky za dodávku pitné vody ve výši 40,14 Kč za m3 a za odvádění odpadních vod 42,60 Kč za m3, celkem tedy 82,74 Kč za m3. Rozhodlo o tom představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

V roce 2013 zůstává zachována dvousložková cena vodného a stočného. Pevná složka ceny v kategorii A (drobní spotřebitelé) bude včetně DPH činit 518 Kč, a to jak pro vodné tak pro stočné. Navýšení v obou případech je o 29 Kč za rok, počítáno na jeden vodoměr.
Průměrná rodina zaplatí za vodné v příštím roce denně zhruba o 60 haléřů více.

Veškeré výnosy z hospodářské činnosti investuje společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. do obnovy a rozvoje vodárenského majetku. Za posledních 6 let bylo do rekonstrukcí a obnovy sítí a technologií investováno vice než 1,6 miliardy Kč, což znamená více než 10 tisíc Kč v přepočtu na obsluhovaného obyvatele regiónu. Z každé vybrané koruny za vodné a stočné se do obnovy majetku vrací téměř 45 haléřů. Díky tomu je vodárenský majetek v dobrém technickém stavu.

Provozovatelem sítí je společnost Královéhradecká provozní, a.s., která zaplatí za nájem sítí v příštím roce 231 mil. Kč. Od roku 2006 uhradila za pronájem již 1,345 miliardy Kč.

Foto: Wikipedia, Karelj, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme