V Chrudimy zaplatí za vodu 67,88 korun

Vlastník vodohospodářské infrastruktury v Chrudimy schválil nové ceny pro příští rok. Cena bude opět dvousložková.

3 min. čtení

Za kubík odběratelé v Chrudimi zaplatí:
– vodné 36,16 Kč
– stočného 31,72 Kč.
Tedy celkem 67,88 koruny. Meziročně tak celková cena vzroste o 1,38 Kč za vodné, případně o 0,91 Kč za stočné.

Upravena byla i výše pevné složky, která je stanovena podle velikosti vodoměru. Pro ty nejmenší, domovní vodoměry je pevná složka za připojení k síti 750 Kč ročně (vodné) a 720 Kč ročně (stočné).

"Na úpravě ceny se výrazně podílí inflace, růst cen elektrické energie a poplatky státu za odebranou surovou vodu. Vliv má také neustále se snižující spotřeba vody, zejména v důsledku redukce výroby některých podniků," říká Roman Pešek, ředitel Vodárenské společnosti Chrudim, a.s.
    
"Pozorně jsme zvažovali dopady změny ceny vodného a stočného na všechny skupiny obyvatel na jedné straně a potřebu získat více finančních prostředků na nutné investice do vodohospodářského majetku na straně druhé. Rozhodli jsme se proto navýšit nájemné za provozovaný vodohospodářský majetek o pět procent," uvedl Josef Hrad, ředitel společnosti Vodovody a Kanalizace Chrudim, a.s.

Pro odběratele s průměrnou spotřebou 110 litrů na osobu a den se od 1. ledna zvýší měsíční platba za vodné a stočné orientačně o 50 Kč v závislosti na typu nemovitosti. Většina odběratelů na Chrudimsku platí jen vodné, protože nejsou napojeni na kanalizaci.    

Foto: Wikipedie, jan.kamenicek


Zdroj: (hav)

Zdroj: (hav)

Doporučujeme