V budování sítí mají mít vodohospodáři stejné podmínky jako energetici

Postavit důležitost dodávek pitné vody a její čištění na stejnou úroveň jako zajištění provozu energetických soustav je ambicí pozměňovacího návrhu v připravované novele zákona o ochraně přírody a krajiny.

2 min. čtení

Podstatou pozměňovacího návrhu je přitom umožnit vodárenským společnostem při opravách, rekonstrukcích či budování vodovodních a kanalizačních sítí odstraňování dřevin. Zmiňovaný návrh tím také vytváří soulad s platným zněním zákona o vodách a v konečném důsledku umožňuje zajistit kontinuální dodávku pitné vody a odkanalizování pro konečné zákazníky.

„Navrhované změny směřují k posílení práv vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací, tedy prvků kritické infrastruktury, a zrovnoprávnění jejich postavení s provozovateli elektrizačních, teplárenských a plynárenských soustav a zařízení. Stejně jako v případě těchto zařízení mohou trvalé porosty, včetně náletových dřevin, ohrožovat plynulé zásobování obyvatelstva pitnou vodou a služeb odvádění odpadních vod, zejména ve vztahu k provádění údržby a oprav, včetně oprav havarijních, na těchto zařízeních,“ uvádí se v odůvodnění pozměňovacího návrhu, kterým se upravuje § 8, odstavec 2 znění předmětného zákona.
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme