V Brně se zvýší cena vody na 60 Kč/m3

Ceny vodného a stočného pro příští rok se v Brně zvýší o 5,2%. Důvodem je financování vodárenské infrastruktury a zejména projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně" z evropských dotací. 

4 min. čtení

Toto opatření je jediným možným řešením, abychom nepřišli o evropskou dotaci na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Soudím, že tato malá úprava povede v konečném důsledku k velkým úsporám nás všech. Pokud bychom museli hradit z rozpočtu města celou obnovu této infrastruktury, byl by cenový tarif absolutně jiný. Jsem dále rád, že Brno drží jednu z nejnižších cen za vodné a stočné v České republice,“ uvedl primátor města Roman Onderka.

Návrh nových tarifů vodného a stočného pro rok 2011
– vodné 25,51 Kč/m3 bez DPH
– stočné 29,19 Kč/m3 bez DPH
– celkem 54,70 Kč/m3 bez DPH
– celkem včetně DPH 60,17 Kč/m3.

Navrhovaný nárůst tarifů vodného a stočného pro rok 2011 činí + 2,97 Kč/m3, tj. 5,2 %.

Navrhované tarify jsou kalkulovány na základě pravidel cenového vzorce, který je součástí nájemní a provozní smlouvy s městem Brnem. Nárůst cen musí pokrýt kofinancování projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně", na kterou byla přidělena dotace ve výši cca 1 mld. Kč z fondů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výše nájemného
Nájemné za užívání infrastruktury pro statutární město Brno je ve výši 345 mil. Kč (nárůst o 25,2 mil.Kč oproti roku 2010) a opravy s charakterem obnovy ve výši nejméně 120 mil. Kč. Výše nájemného zahrnutého do tarifů obsahuje kromě částky placené statutárnímu městu Brnu také nájemné za užívání VOV hrazené Vírskému oblastnímu vodovodu s.m.o. ve výši 100 mil. Kč.

Finanční náklady jsou kalkulovány v souladu s úvěrovou smlouvou s Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj k financování Rekonstrukce a modernizace čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích – s použitím aktuálních úrokových sazeb.

Foto: Wkipedia, Norbert Aepli


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme