V Brně se zvýší cena vody na 64,30 Kč

Navrhovanou cenu již schválila Rada města Brna. Nárůst tarifu včetně DPH činí oproti letošnímu roku 6,9 %.

2 min. čtení

Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., předložila návrh tarifů vodného a stočného pro kalendářní rok 2012 s prognózou vývoje odbytu sníženou o 0,5 % (tj. 150 tis. m3).

Do tarifů je zahrnut předpokládaný vývoj spotřeby a cen základních vstupů, zejména spotřeby materiálu na opravy technologií na ČOV Modřice, opravy a údržbu vodohospodářské infrastruktury, osobních nákladů, cen a objemu spotřebovaných a vyprodukovaných energií v návaznosti na režim využití technologií při výrobě a distribuci vody pitné a odvádění a čištění odpadních vod.
 

  • Opravy s charakterem obnovy činí nejméně 120 mil. Kč. Výše nájemného zahrnutého do tarifů obsahuje také nájemné za užívání vírského oblastního vodovodu hrazené Vírskému oblastnímu vodovodu s. m. o. ve výši 104 mil. Kč (nárůst činí 4 mil. Kč oproti roku 2011).
  • Tvorba zdrojů na splácení investičního úvěru činí 127 mil. Kč.
  • Tarif uvažuje s nájemným za užívání infrastruktury pro město ve výši 365 mil. Kč (nárůst činí 20 mil. Kč oproti roku 2011).
     
Cena za kubík vody v Brně (včetně DPH)
  2011 2012 Index
vodné 28,06 Kč 29,99 Kč 1,069
stočné 32,11 Kč 34,31 Kč 1,069
celkem 60,17 Kč 64,30 Kč 1,069

Foto: Wikipedie, Millenium187, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme