V Brně satelit doplní systém hledání úniků vody

Satelitní monitoring úniků pitné vody z vodovodní sítě v Brně se ukázal jako efektivní v kombinaci s ostatními diagnostickými metodami. Takový je závěr vyhodnocení pilotního projektu Brněnských vodáren a kanalizací, který proběhl letos na jaře. Brněnské vodárny a kanalizace během něj nechali satelitem nasnímkovat téměř třetinu brněnské vodovodní sítě. 

6 min. čtení

Satelit tak rozšíří již propracovaný systém monitoringu brněnské vodovodní sítě, díky němuž jsou Brněnské vodárny a kanalizace celorepublikovým lídrem ve snižování ztrát vody.

Inovativní satelitní technologie pomáhala brněnským vodárnám na jaře letošního roku s vyhledáváním skrytých úniků vody z potrubí. Japonská výzkumná družice k tomu využila stejnou technologii, jako když se hledá voda na Marsu. Ta umožňuje odhalit skryté úniky vody, který se na povrchu nijak neprojevují.

Satelitní snímkování probíhá při přeletu družice nad vybranou oblastí, kdy senzor satelitu přijímá zpět vyslané mikrovlnné signály, které následně vyhodnocuje. Satelit dokáže na základě různé salinity vody rozpoznat, zda se jedná o vodu pitnou, odpadní či povrchovou. Satelitní signály jsou schopny proniknout do hloubky až tří metrů. Chytrý systém následně digitálně zpracuje satelitní snímky vybraných lokalit a vyhodnotí místa s pravděpodobným únikem vody.

V rámci pilotního projektu nechali Brněnské vodárny a kanalizace nasnímkovat téměř třetinu brněnské vodovodní sítě tj. 440 z celkových 1 421 km. Systém vyhodnotil 45 potencionálních míst s únikem vody. Následně odborníci na diagnostiku porovnali tato místa s trasou vodovodní sítě a cíleným pátráním v terénu data ověřili pomocí přístrojové techniky, která je založena na akustické bázi a korelačním měření. Efektivita pátracích týmů se tak kvantitativně zvýšila. Hodnotou byla úspora času i ztrát vody.

Ze satelitem vytipovaných míst bylo potvrzeno 13 skrytých úniků vody, tj. 30% úspěšnost. Zachycené úniky vody měly celkový průtok 5,7 l/s, což představuje ztrátu cca 180 tisíc m3 pitné vody za jeden rok. Tento objem se rovná průměrné roční spotřebě pitné vody pro přibližně 5 000 obyvatel Brna, nebo chcete-li 2,5 denní spotřebě města Brna. U většiny lokalizovaných havárií se jednalo o havárie se slabými, ale nepřetržitými úniky, z nichž některé by bylo těžké odhalit standardními diagnostickými metodami.

Satelitem nalezené množství uniklé vody představuje již zajímavou hodnotu úspor. Po provedené analýze efektivity používaných standartních pátracích metod a satelitního snímkování v brněnských vodárnách zvažují, jak často a jakým způsobem v odhalování skrytých únikům vody budou, v kombinaci se stávajícími metodami, využívat doplňkově také metodu satelitního snímkování.

Systém měření na vodovodní síti pak rozšiřuje projekt SMART vodoměrů, dálkového odečtu spotřeb vody, neboť častým místem, kde dochází k únikům, jsou vnitřní instalace v nemovitostech zákazníků. V současné době je již téměř 80 % spotřebované vody v městě Brně měřeno pomocí SMART vodoměrů. 

Foto: Wikipedia, NASA, licence

Zdroj: Brněnské vodárny a kanalizace

Doporučujeme