Už jste četli Citlivý chaos od Theodora Schwenka?

Autor Theodor Schwenk, průkopník ve vodních výzkumech, v knize popisuje prapůvodní pohyby vody, vodu ve střetu se zemí, vodu ve vzdušném obalu Země a spoustu dalších zajímavých jevů. Četba knihy vám přiblíží zákonitosti pohybu vody a vzduchu, utváření organických tvarů a tím i pochopení života.

4 min. čtení

Voda nikdy není nehybná, vždy je v pohybu. Pulzující proudění, vlny a víry – to vše v nejrozmanitějších proměnách a kombinacích můžeme pozorovat v živlu vody, ale i vzduchu. Voda je základem života, to všichni víme. Autor však navíc ukazuje, že principy proudění, patrné ve vodě, jsou základem veškerého utváření živých organismů. Pevné tvary organické přírody jsou vlastně ztuhlými proudy. To, co je pevné a nehybné, vzniká z toho, co plyne, pulzuje, pohybuje se. Nejprve je pohyb, pak teprve tvar. Tento pohyb je jen napohled chaotický; v tomto chaosu spočívá řád a tento chaos je nesmírně citlivý, vnímavý.

V kapitole o třech základních rysech vody T. Schwenk uvádí: “Protože všechny organismy sestávají převážně z vody, je zřejmé, že voda je od počátku nejbytostnějším prvkem všeho živého. Vzdává se své vlastní formy, zato však naplňuje každou formu, která je jí nabídnuta, a také přijímá každou formu, která je do ní vložena. Mnoho bytostí včetně samotného člověka ve svém vývoji vychází z vody na pevnou zem.”

Čtenáři dává kniha prožitek jednoty všeho živého na Zemi, prožitek naší bytostné sounáležitosti s živoucí planetou Zemí. V publikaci naleznete také fotografickou přílohu, která toto dokazují pomocí 88 unikátních fotografií.

K tomuto unukátnímu dílu se jako ke své inspiraci hlásila řada význačných badatelů. Například James Lovelock, autor teorie živé planety Země – Gaia, nebo americký matematik a jeden z autorů teorie chaosu Ralph H. Abraham, který prohlásil: “Dávno předtím než přišla do módy teorie chaosu, porozuměl Theodor Schwenk vztahům mezi chaosem, okamžikem vzniku formy a delikátní závislostí počátečních podmínek. Jeho významné dílo nikdy nezapadne.”

Knihu vydalo v roce 2012 nakladatelství Fabula. Zakoupit ji můžete zde.


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme