UV lampy v pražské čistírně budou kontrolovat odpadní vodu do roku 2025

V pražské Ústřední čistírně odpadních vod (ÚČOV) budou kvalitu vyčištěné vody kontrolovat UV lampy. Zkušební provoz využití UV záření potrvá do roku 2025. Náklady na provoz budou asi 32 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili pražští radní. Projekt má na starosti městská firma Pražská vodohospodářská společnost (PVS). 

3 min. čtení

Lampy do čistírny nechalo město nainstalovat loni mj. kvůli kontrole přítomnosti virů způsobujících nemoc covid-19. Praha v uplynulých letech ÚČOV modernizovala, kdy v roce 2018 spustila do provozu tzv. novou linku.

Zajištění zkušebního provozu UV lamp bude PVS hrazené měsíční zálohovou fakturou ve výši 550.000 korun bez DPH. Následně bude provoz vyúčtován vždy za každý kalendářní rok podle skutečných nákladů. PVS bude muset na základě dnes schváleného dokumentu také nechat do čistírny nainstalovat měřidla spotřeby elektrické energie nutné pro provoz lamp.

Nová vodní linka se skládá ze tří hlavních částí, a to mechanicko-chemického, biologického a třetího stupně čištění. Právě třetí stupeň byl podle původního plánu připraven pro možnou instalaci desinfekce ÚV zářením. Práce začaly v listopadu loňského roku a skončily v srpnu. Lampy byly spuštěny loni v říjnu.

V odpadních vodách se vyskytují vodou snadno přenosné patogenní mikroorganismy noroviry, adenoviry, rotaviry, virus hepatitidy A a E, parazitičtí prvoci, patogenní bakterie včetně rizikových patogenů s rezistencí na antibiotika. Přestože by viry či patogeny v aktivní formě neměly proces čištění přežít, město se raději rozhodlo čištění rozšířit.

Nová linka byla prvním a největším krokem celkové modernizace čistírny. Je nutná kvůli požadavkům evropské i české legislativy. Následně by měla začít modernizace staré vodní linky, která by se měla dostat na podobnou úroveň technologií jako ta nová. Město chystá rovněž modernizaci nakládání s kaly, které při čištění vznikají.

Foto: Wikipedia, ŠJů, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme