PVK: Ústřední čistírna čistí veškeré odpadní vody

Od neděle 9. června pražská Ústřední čistírna odpadních vod (ÚČOV) čistí veškeré odpadní vody, které přitékají z hlavního města. V neděli byly otevřeny poslední stoky a od té doby přitékají na čistírnu všechny odpadní vody z Prahy. Do Vltavy odchází vyčištěná vody v kvalitě jako před povodněmi. Přítok na ÚČOV je kolem 5 m3/s.

2 min. čtení

Postupně se snižuje počet čerpacích stanic na stokové síti, které jsou v havarijním stavu díky povodni. Nyní se pohybuje přes 10, největší problémy přetrvávají v Radotíně, Chuchli, na Zbraslavi, kde byly zatopeny, v Troji se odstraňuje bahno a bude tudíž několik dnů trvat vyčištění čerpací stanice. Po opadnutí vody bude proveden rozsáhlý georadarový průzkum stokové sítě – páteřních stok a shybek.

Také pobočné čistírny odpadních vod na okrajích Prahy byly tzv. vypláchnuty nadměrným nátokem dešťových a balastních vod, ale nedošlo k jejich zatopení, tudíž škody zde nejsou tak velké.

Povodeň také zatopila objekty průmyslového vodovodu v Libni, který upravuje vody z Vltavy. V současné době se provádí vyčištění prostor a vysoušení trafostanice. Odběratelem vody z průmyslového vodovodu je hlavně Pražská teplárenská, a.s.

První odhady škod na vodárenském a kanalizačním majetku včetně čistíren se šplhají přes 1 miliardu korun, největší škody budou na stokové síti.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme