Ústecký kraj chce jednat o rozšíření záplavového území na dolním Labi

Ústecký kraj chce s ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zemědělství jednat o zamýšleném rozšíření záplavového území na dolním Labi. Rozšíření plochy, kde nelze stavět, by podle dotčených obcí znamenalo konec rozvoje území. Krajští zastupitelé pověřili hejtmana Jana Schillera (ANO), aby jednání svolal v nejbližším možném termínu. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nemůže podle své mluvčí do aktualizace zasahovat.

3 min. čtení

Povodí Labe poslalo krajskému úřadu návrh vyhlášky, která stanovuje záplavové území včetně aktivní zóny v oblasti s významným povodňovým rizikem v stokilometrovém úseku Labe. V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani uskutečňovat stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok. Nemovitosti, které v území už jsou, se nesmí rozšiřovat.

V Křešicích na Litoměřicku byly povodně několikrát. Starosta Michal Mančal (Jistota rozvoje obce) krajským zastupitelům řekl, že nyní aktivní zóna zahrnuje deset rodinných domů, v nové vyhlášce by to bylo 120 domů a 500 pozemků. Hejtman řekl, že se bude hledat cesta, jak vydání vyhlášky zastavit. Podle něj jde o významný zásah do oblasti. Řešení chce mít připravené do únorového zasedání krajských zastupitelů.

Záplavové území, aktivní zóna záplavového území i její aktualizace jsou stanoveny na návrh správců vodních toků příslušnými vodoprávními úřady. „Ministerstvo životního prostředí nemůže do aktualizace zasahovat. Krajský úřad, respektive jeho vodoprávní úřad je tím, kdo vede proces stanovení záplavového území, do kterého MŽP nemůže vstupovat,“ řekla ČTK mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová.

Primárním účelem stanovení záplavových území a aktivních zón je ochrana života a majetku obyvatel. „Tímto je zajištěna ochrana před možným ohrožením životů obyvatel a devastací majetku v případě povodňové situace,“ uvedla mluvčí. Dotčené obce a vlastníci pozemků vyslovují ve správním řízení ke stanovení aktivních záplavových zón nebo k jejich aktualizaci připomínky, které je nutné v rámci procesu stanovení řádně vypořádat, dodala Pospíšilová.

Autor: ČTK
Foto: Wikipedia

Doporučujeme