Úspory českých domácností se projevují i ve spotřebě vody

V roce 2008 bylo v ČR z vodovodů zásobováno 9,664 mil. obyvatel, tj. 92,7 % z celkového počtu obyvatel. Ve všech vodovodech bylo k uživatelům dopraveno celkem 667 mil. m3 pitné vody.

3 min. čtení

Z uvedené tabulky je patrné, že meziročně dochází ke zvýšení počtu obyvatel zásobovaných pitnou vodou. Tato skutečnost je dána každoroční výstavbou nových vodovodů.

Dalším ze zásadních trendů je dlouhodobé snižování celkového množství vyrobené vody. V roce 2008 bylo zaznamenáno snížení o 1,3 %, což odpovídá poklesu množství vody fakturované celkem o 1,6 %.

Specifické množství vody fakturované celkem, v přepočtu na obyvatele zásobené vodou, pokleslo o 7 litrů na osobu a den, celková spotřeba činila 146 litrů. Specifické množství vody fakturované výhradně domácnostem se snížilo o 4,3 litrů – na výsledných 94,2 litrů.

 
Po stagnaci fakturovaného množství vody v roce 2007 došlo v roce 2008 opět k poklesu. Svědčí to o dalším snižování spotřeby v domácnostech i u ostatních odběratelů. Zvýšení ztrát vody na jednoho zásobovaného obyvatele meziročně o 1 litr (z 36 litrů na 37 litrů) na osobu a den představuje ročně cca 0,36 m3 na osobu.

 
Důvodem snížení jsou vyšší úspory vody na straně obyvatel i průmyslových podniků. U obyvatel činí spotřeba vody ve srovnání s rokem 1989 pouhých 55 %. Tento na první pohled pozitivní trend má bohužel ale negativní dopad na kalkulace cen vody.

Ke stažení – Modrá zpráva (o stavu vodního hospodářství) za rok 2008
Ke stažení – Modrá zpráva (o stavu vodního hospoděřství za rok 2007

Ke stažení – Sovak – statistické údaje za rok 2008
Ke stažení – Sovak – statistické údaje za rok 2007

(jto)

Doporučujeme