Úpravy Bečvy u Ústí na Přerovsku zvýšily ochranu obcí před povodněmi

Lepší ochranu obcí před povodněmi zajistila dokončená úprava více než tříkilometrového úseku koryta řeky Bečvy u obcí Černotín, Ústí a Skalička na Přerovsku, která stála zhruba 320 milionů korun. Projekt zároveň pomohl oživit místní krajinu a vrátil do řeky chybějící biotopy. Na dokončenou část naváže zahájená stavba koryta u obce Ústí, které při zvýšeném průtoku odvede část vody z řeky Bečvy.

6 min. čtení

Rozsáhlá úprava více než tří kilometrového úseku Bečvy, která byla zaměřena na modelování širokého a mělkého koryta vodního toku tak, aby se mohla rozlévat voda, začala v únoru 2020. "Revitalizace spočívala v rozšíření samotného vodního toku z nějakých 30 na 50 až 70 metrů. V některých místech jsou přilehlé břehy sníženy tak, aby už i při méně zvýšených průtocích umožňovaly další rozliv do údolní nivy," řek novinářům investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Při stoleté vodě tato opatření sníží kulminační průtok v Bečvě u Ústí o zhruba půl metru. Součástí projektu byla instalace balvanitých prvků v řece Bečvě, říčního dřeva pro hnízdění ptáků i náhradní výsadba stromů. Povodí Moravy nyní obnoví původní koryto řeky Bečvy a vytvoří tůň u obce Ústí. Díky tomu vznikne přírodě blízké protipovodňové opatření, které zvýší schopnost krajiny zadržovat vodu, ekologickou stabilitu území a vytvoří přírodní plochy v nivě se zapojením původního koryta vodního toku. Tento projekt bude stát 21 milionů korun, dokončený má být příští rok.

Zatímco v minulosti se řeka Bečva podle starosty Ústí Libora Vykopala rozlévala do okolí pouze při opravdu vydatném dešti, v posledních letech stačily i méně intenzivní srážky a voda zaplavila nejprve přilehlý sportovní areál a poté i část obce, jelikož v tomto úseku řeky neměla kam odtéct. "Protipovodňová opatření proto pro nás mají velký smysl. Při velkých vodách samozřejmě počítáme s tím, že voda se vybřeží, ale nebude to tak často," podotkl Vykopal.

Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL) se u Ústí voda z Bečvy rozlévala mimo koryto už při pětiletých vodách. "Díky revitalizaci se vodní tok rozšíří a využije se historické koryto Bečvy. To zlepší průchod vody při povodních podél obce Ústí a posílí místní ekosystém. Pokud jde o zaniklý rybník Otrž, na jeho místě vznikne odtěžením zeminy neprůtočná tůň. Bude ji napájet podzemní voda, a vytvoří tak chybějící vodní plochu obvyklou pro široké údolí řeky Bečvy," řekl Nekula.

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) podotkla, že projekt úprav řeky Bečvy u Ústí bude mít také pozitivní vliv na okolní přírodu. "Díky tomu, že tady do krajiny vracíme původní podobu říčního koryta, nejen lépe ochráníme obec Ústí před povodněmi, ale pomůžeme lepšímu zadržování vody a vytvoříme vlídnější prostor pro návrat rostlin i živočichů," uvedla.

Foto: Wikipedia, pad.matulovi, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme