Úpravna vody v Poděbradech zvyšuje svou kapacitu

Úpravna vody v Poděbradech, která zásobuje pitnou vodou více než 44 tisíc obyvatel, projde v průběhu následujících patnácti měsíců výraznou rekonstrukcí.

4 min. čtení

Cílem projektu "Intenzifikace a rekonstrukce Úpravny vody Poděbrady“ je zvýšení kapacity úpravny vody a zlepšení technologie úpravy surové vody tak, aby nedocházelo k závadám v kvalitě dodávané pitné vody. "Současná kapacita úpravny vody je 120 l/s,“ uvedl v průběhu slavnostního zahájení předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., Ing. Miloš Petera. V nedávné době došlo k napojení skupinových vodovodů Nymburk – Chotuc a Činěves. Připravuje se také připojení Kout a Úmyslovic. "

"Dlouhodobá měření ukazují, že v období březen až duben a poté od června do září dochází k navýšení spotřeby vody, kdy několikahodinová průměrná spotřeba dosahuje hodnoty 125 l/s. To má za následek nedokonalé odstranění železa z upravené vody,“ doplnil Petera. Zvýšení kapacity úpravny vody na 160 l/s tyto nepříznivé jevy odstraní.

Na financování projektu v celkové hodnotě téměř 145 mil. Kč (bez DPH) se podílí Ministerstvo zemědělství ČR, které poskytlo částku cca 41 mil. Kč, a Středočeský kraj částkou 12 mil. Kč. Zbývající část nákladů hradí ze svého rozpočtu investor, společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Zpracování projektu a inženýrink zajišťuje společnost VIS, spol. s r.o., Hradec Králové. Realizací pak byla pověřena společnost VCES, a.s., jejímž úkolem je stavbu dokončit do 31. května 2011.

Vedle samotné výměny technologické linky úpravny vody dojde také na rekonstrukci budov. Zateplení střech a fasády, výměna oken a rekonstrukce plynové kotelny na tepelné čerpadlo pak sníží energetickou náročnost provozu budovy úpravny vody.

Generální dodavatel stavby zahájil stavební práce hned po převzetí staveniště v listopadu 2009. "Vzhledem k tomu, že úpravna vody bude po celou dobu rekonstrukce dodávat do vodovodní sítě pitnou vodu, musí harmonogram prací respektovat odběrové křivky. To bude klást velké nároky na koordinaci všech probíhajících prací,“ řekl obchodní ředitel VCES, a.s., Ing. Miloš Emmer. "I přes nepříznivé klimatické podmínky probíhají v současné době přípravné, bourací a demontážní práce tak, abychom maximálně využili čas a nedošlo k případným zpožděním,“ uzavřel Emmer.

Foto: CzechTourism


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme