Úpravna vody na Orlici poběží několik měsíců

Na začátku tohoto týdne začne úpravna vody Hradec Králové - Orlice dodávat pitnou vodu do vodovodní sítě. Úpravna prošla rozsáhlou modernizací, která započala v září roku 2012. V loňském roce byla rekonstrukce dokončena a v květnu úpravna vody znovu po dvou letech dodávala vodu do vodovodní sítě.

3 min. čtení

V roce letošním bude úpravna vyrábět část pitné vody pro Hradec Králové do konce června. V dodávkách pitné vody odběratelům tvoří upravená voda z řeky Orlice přibližně 40 % z celkového množství. Plánovaný výkon úpravny je 90 l/s. Zbylá část je i v průběhu spuštění úpravny tvořena vodou z podzemních zdrojů z oblasti Náchoda, Pardubic a Litá-Mokré. Po smíchání těchto dvou podílů dochází k poklesu tvrdosti vody dodávané do hradecké vodovodní sítě.

Hradecká úpravna byla postavena na počátku 60. let minulého století a až do roku 1997 dodávala standardně pitnou vodu do vodovodní sítě královéhradeckého regionu.

V úpravně prochází voda několika stupni úpravy, pro jednoduchou představu je to nejprve předozonizace (dezinfekce surové vody ozónem), poté flotace (separace kalu), následuje filtrace vody na pískových filtrech, doozonizace, filtry s aktivním uhlím a nakonec hygienizace chlorem.

Voda vyrobená v úpravně vody splňuje veškeré hygienické požadavky dle vyhlášky o pitné vodě č.252/2004 Sb. Na její kvalitu dohlíží při pravidelných rozborech nejen provozovatel, ale také Krajská hygienická stanice Hradec Králové.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s., která je vlastníkem úpravny, investovala do rekonstrukce více než 130 mil. Kč. V rámci její rekonstrukce došlo zejména ke kompletní výměně technologických zařízení a instalaci moderního řídicího systému
 

Foto: Wikipedia, PavelR, licence


Zdroj:
Královehradecká provozní

Zdroj: Královehradecká provozní

Doporučujeme