ÚOHS: Vodárny Jičín milionovou pokutu za Cidlinu platit nebudou

Vodohospodářská a obchodní společnost (VOS) Jičín uspěla s odvoláním k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a nebude platit pokutu milion korun za údajné pochybení ve výběrovém řízení na stavbu kanalizací Čistá Cidlina. ČTK to dnes sdělil ředitel vodáren Richard Smutný. Mluvčí ÚOHS Martin Švanda ČTK rozhodnutí o zastavení řízení potvrdil, a to z důvodu promlčení.

8 min. čtení

Čistá Cidlina se stavěla v letech 2008 až 2009 a přišla asi na 700 milionů korun. Stavbu, která byla jednou z největších svého druhu v hradeckém kraji, podpořila dotace EU.

ÚOHS pokutu vodárnám uložil v prvostupňovém rozhodnutí v únoru 2014. Vodárny pak podaly rozklad k předsedovi ÚOHS, nyní bylo celé správní řízení zastaveno. "Úřad odůvodnil své rozhodnutí mimo jiné změnou legislativy, která v současné době neumožňuje posuzovat napadené skutečnosti při výběrovém řízení za nesprávné a stíhat tyto skutečnosti pokutou," uvedl Smutný, který podnik vede od konce roku 2012. Z verdiktu ÚOHS podle vodáren vyplývá, že tendr na Čistou Cidlinu se odehrál řádně.

Starosta Jičína a člen představenstva vodáren Jan Malý (ANO) poukázal na to, že věc byla promlčena kvůli zkrácení promlčecích lhůt v letos novelizovaném zákoně o veřejných zakázkách. "Lhůty jsou promlčené. Rozhodnutí nebylo takové, zda VOS udělala nebo neudělala chybu. Z rozhodnutí není možné vyvodit žádný závěr o odpovědnosti nebo neodpovědnosti," řekl. Podle jičínského radního Luďka Havla (Sdružení pro Jičín) nastala promlčením nejhorší možná varianta řešení údajného pochybení vodáren. "Je smutné, když ÚOHS udělí pokutu a pak sám ji promlčí," řekl Havel.

Švanda k tomu uvedl, že v souladu se zásadami správního trestání je ÚOHS povinen aplikovat v daném případě právní úpravu příznivější pro účastníka řízení. "Vzhledem k tomu, že správní řízení ÚOHS zahájil v březnu 2013, objektivní lhůta pěti let již v té době uplynula. Odpovědnost za správní delikt je tedy promlčena a ÚOHS musel správní řízení zastavit," uvedl mluvčí.

Spory kolem Čisté Cidliny rozhodnutím ÚOHS nekončí. Vodárny podle Malého uplatnily bankovní záruku ve výši asi 130.000 eur (3,5 milionu korun) po správci stavby, kterým bylo sdružení firem VRV a VOD-KA. Správce stavby s tím podle Malého nesouhlasí a zřejmě se bude domáhat vrácení záruky v arbitráži. Vodárny podle Malého řeší i to, zda kvůli údajným vadám díla neuplatní bankovní záruku po dodavateli stavby, firmě Geosan.

Nesrovnalostmi při stavbě Čisté Cidliny se zabývala i Evropská komise, která vodárnám za pochybení zkrátila dotaci o 648.000 eur (17,5 milionu korun). Korekci Evropská komise zdůvodnila nesrovnalostmi při zadávacím řízení a následné administraci projektu. EU na stavbu poskytla dotaci 11,1 milionu eur (300 milionů korun), zbytek platila VOS hlavně z úvěru 13 milionů eur (asi 350 milionů korun) se splatností na 20 let.

Stavbou Čistá Cidlina se v minulosti několikrát zabývalo jičínské zastupitelstvo. Podle části zastupitelů údajně v soutěži nebyla vybrána nejlevnější nabídka, a stavba tak byla dražší o 100 milionů korun. Debaty se v Jičíně vedly i o možnosti vymáhat po stavební firmě Geosan Group mnohasetmilionové penále za údajné nesplnění termínu díla. Město zvažovalo i to, že by po bývalém představenstvu vodáren vymáhalo náhradu škody ve výši desítek milionů korun.

Dozorčí rada vodáren v loňské výroční zprávě přičetla odpovědnost za problémy Čisté Cidliny hlavně bývalému vedení vodáren. "Korekci a sankce je možné přičíst na vrub, vedle externích subjektů najatých za účelem profesionální přípravy a průběhu celé investiční akce, především bývalému managementu VOS v čele s prokuristou (Václavem) Matulou," uvedl předseda dozorčí rady Miloš Starý.

Jičínské vodárny v okrese zásobují vodou zhruba 60.000 lidí a jejich akcionáři jsou obce v čele s Jičínem, Hořicemi a Novou Pakou. Loni společnost při tržbách 182,5 milionu korun vykázala zisk 4,4 milionu korun.

 

 

Foto: Wikipedia, Majer, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme