ÚOHS udělil milionovou pokutu za chyby v zakázce Čistá Cidlina

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil Vodohospodářské a obchodní společnosti Jičín milionovou pokutu za zakázku Čistá Cidlina. Zadavatel soutěže pochybil, když uzavřel dodatek ke smlouvě, pochybil také při hodnocení nabídek. V obou případech ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, řekl ČTK mluvčí úřadu Martin Švanda. Rozhodnutí není pravomocné, společnost proti němu podala rozklad.

2 min. čtení

"Zadavatel ke smlouvě z ledna 2008 uzavřel v březnu téhož roku dodatek, jímž byl do harmonogramu výstavby navíc zahrnut zkušební provoz čistíren odpadních vod, což prodloužilo celou zakázku o dalších 50 týdnů," uvedl Švanda. Podle ÚOHS šlo o podstatnou změnu smlouvy, která nebyla v souladu se zadávacími podmínkami, upozornila dnes Česká televize. "Nadto doba plnění zakázky byla jedním z dílčích hodnotících kritérií. V takovém případě by nabídka vybraného uchazeče nebyla zvolena jako nejvýhodnější," doplnil Švanda. Postup byl tedy netransparentní. Vyjádření dotčené firmy se zatím ČTK nepodařilo získat.

V zadávací dokumentaci se také uvádělo, že bude-li hodnoticí komise považovat některou z hodnot uvedených v dílčích hodnotících kritériích mimo ceny za zjevně nepřiměřenou, ohodnotí ji nulou bodů. "Pokud si zadavatel tento způsob hodnocení stanovil, měla by hodnoticí komise ve zprávě uvést, zda shledala v nabídkách uchazečů všechny hodnoty dílčích kritérií za přiměřené. Tato informace však schází a není tak jasné, zda se komise posouzením přiměřenosti hodnot vůbec zabývala," uvedl Švanda.

Zdroj: Wikipedia, Jiří Sedláček, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme