Jubilejní – desáté MiNiGRANTY Veolia jsou rozděleny

Již deset let poskytuje společnost 1. SčV, a.s. svým zaměstnancům možnost účastnit se projektu MiNiGRANTY a získat tak finanční podporu na veřejně prospěšný projekt, který realizuje ve svém volném čase. 

7 min. čtení

„Tento program běží pod záštitou Nadačního fondu Veolia a zaměstnanci mohou získat maximální podporu 50 tisíc korun. Za deset let jeho trvání podpořila společnost 52 projektů za téměř 1,7 mil. korun.“ uvedla Kristina Blaszczyková, tisková mluvčí 1. SčV, a.s.

Škála oblastí, ve kterých zaměstnanci, ve svém volném čase pomáhají, je velmi pestrá. Jsou to zejména volnočasové aktivity dětí a mládeže, pomoc handicapovaným, či podpora biodiverzity a ochrana životního prostředí. V letošním roce uspělo za 1. SčV, a.s. se svou žádostí celkem devět projektů, mezi které bylo rozděleno přes 270 tis. Kč.
Finanční podporu například získal projekt na založení lipové aleje v bezprostřední blízkosti města Příbrami. Její založení bude plnit jak estetickou, krajinotvornou a ekologickou činnost tak i rekreační. Na odbahnění a vyčištění dna vodní nádrže v obci Hluboš navazuje další projekt, kterým je zachování přítomnosti vzácných živočichů osazením prostoru biotopem, který zajistí přírodní čištění vody. Dále díky získané finanční podpoře bude vybudovaná zóna pro vozíčkáře na významném hudebním festivalu v Českém Brodě a v obci Heřmaničky se mladí hasiči mohou těšit z nových překážek pro výcvik dětí na požární útok. Finanční podporu získal i kolega, který je po vážném úrazu v invalidním důchodu odkázaný na pomoc své rodiny. „Žádostí každým rokem přibývá, což svědčí o tom, že zaměstnancům není lhostejné prostředí, ve kterém žijí a snaží se tak nezištně přispívat k jeho zlepšení, o čemž zároveň svědčí i velká rozmanitost témat podávaných projektů.“ Doplnila Blaszczyková

Úspěšným žadatelům, kteří se zúčastnili slavnostního vyhlášení v příbramské restauraci Atollo, předala MiNiGRANT ředitelka Nadačního fondu Veolia Vendula Valentová a provozní a technický ředitel 1.SčV, a.s. Robert Morávek.

Podpořené projekty

Žadatel: Václav Hovorka, manažer provozu
Organizace: Skybrand s.r.o..
Název projektu: Sraz českých vozíčkářů – zóna pro vozíčkáře na hudebním festivalu
Přidělená částka: 20 000 Kč

Žadatel: Zuzana Karhanová, administrativní referent
Organizace: Domov pod hrází, o.p.s.
Název projektu: polohovací lůžko
Přidělená částka: 25 800 Kč

Žadatel: Martin Kopecký, finanční analytik
Organizace: projekt realizuje sám
Název projektu: Vysazení aleje
Přidělená částka: 50 000 Kč

Žadatel: Renata Medalová, referent laboratoře- analytik
Organizace: Obec Hluboš
Název projektu: Čistá voda podpora biodiverzity
Přidělená částka: 50 000 Kč

Žadatel: Libuše Máchová, referent technické dokumentace
Organizace: Waldorfská škola Příbram
Název projektu: Vybavení relaxační místnosti
Přidělená částka: 10 000 Kč

Žadatel: Libuše Máchová, referent technické dokumentace
Organizace: Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Příbram
Název projektu: Záchranné vesty
Přidělená částka: 12 000 Kč

Žadatel: Jan Sedláček, specialista přípravy staveb
Organizace: projekt realizuje sám
Název projektu: Zajištění hnízdiště rorýse obecného
Přidělená částka: 29 978 Kč

Žadatel: Petr Suchomel, manažer provozní oblasti
Organizace: Sdružení hasičů Čech a Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Heřmaničky
Název projektu: Dětské překážky k požárnímu sportu
Přidělená částka: 28 000 Kč

Žadatel: Jana Jandová, administrativní referentka/ VODOSPOL s.r.o./
Organizace: projekt realizuje sama
Název projektu: Podpora kolegy v těžké situaci po pracovním úrazu
Přidělená částka: 50 000 Kč


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme