U Želivky nejde o provozování, ale o investiční zakázku za 1,2 miliardy korun

Při nedávné tiskové konferenci pražské TOP 09 byl oznámen úmysl převzít provoz Úpravny vody Želivka. Vzhledem k razantnosti projevu se jako logická jevila otázka PROČ? Provozování Želivky není přece tak ekonomicky výhodné, zisky lze očekávat v řádech 10-15 milionů. Není pravým důvodem spíše střet s PVS a snaho ovládnout obří investiční projekty?

4 min. čtení

V kuloárech už tenkrát zaznívalo, že opravdu nejde o převzetí provozu od Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), dceřinné firmy Veolia Voda. Hlavní motivací může být spíše obsazení pozic u nově vzniklé společnosti a hlavně plánované investiční projekty v řádech miliard. Včerejší tisková zpráva ČTK i vyjádření Pražské vodohospodářské společnosti (PVS) to potvrzují.

Společnost Úpravna vody Želivka včera prostřednictvím ČTK oznámila zastavení investiční akce Výstavba flotace a rekonstrukce filtrace II za bezmála 1,2 miliardy korun, která by do budoucna měla zajistit kvalitní pitnou vodu obyvatelům Prahy a dalších 63 obcí Středočeského kraje a kraje Vysočina. Údajným důvodem je nevyjasněné financování a výše spoluúčasti ze strany investora.

Pravdou je, že kdyby Úpravna vody Želivka projekt nezastavila, realizoval by jej součastný správce – společnost Pražská vodohospodářská společnost (PVS). Pokud bude projekt realizován později, je možné, že v té době bude správcem Úpravny vody Želivka již jiný subjekt. Smlouva mezi Úpravnou vody Želivka a stávajícím správcem PVS, v jehož kompetenci investiční projekty jsou, totiž končí také v listopadu 2013 (stejně jako smlouva s PVK).

Tiskový mluvčí PVS Ladislav Šticha situaci komentuje: “PVS bude minimáně do listopadu 2013 spravovat Úpravnu vody Želivka dle platné smlouvy. O dalších krocích ohledně zmiňované investiční akce se bude dále jednat. PVS je přesvědčena, ze společným zájmem všech zainteresovaných je moderní distribuce kvalitní pitné vody koncovým odběratelům.”

Následující měsíce nám jistě ukáží, zda hlavním záměrem TOP 09 bylo převzít provoz (roční zisk 10-15 milionů) nebo ovlivňovat nové investiční projekty – jako např. aktuální Výstavbu flotace a rekonstrukci filtrace za téměř 1,2 miliardy korun. Zájem občana-voliče je bohužel evidentně na druhé koleji.
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme