U lomu Hájek vzniká unikátní technologie na čištění vod

Na výsypce lomu Hájek u obce Hroznětín na Karlovarsku vzniká technologie na čištění vod kontaminovaných nebezpečnými pesticidy. Stavební práce začnou letos v srpnu a hotovy by měly být koncem příštího roku. Unikátní technologii vyvinula Technická univerzita v Liberci. 

5 min. čtení

Cílem projektu je zabránit rozšíření nebezpečných látek do okolí a povrchových vod, řekl novinářům vedoucí projektu Miroslav Černík.

"Zcela odstranit ty látky o ploše 30 hektarů by bylo ekonomicky naprosto nemožné. Navíc by vznikl odpad, který by se někde musel uložit. My neřešíme ten vlastní problém, my řešíme ochranu okolí, to znamená čistíme vody, které sem přitékají, tak aby mohly vstoupit do přírody a splňovaly příslušné limity,"
řekl Černík.

Technolgie Wetland+, která bude při čištění vod využita, je založena na sérii filtračních a sorpčních polí, ve kterých je železo a přírodní látky jako rašelina nebo biouhlí. Podle Černíka je technologie bezúdržbová a dokáže roky fungovat bez zásahu člověka. Výhodou je, že nenaruší ráz krajiny a přibude při ní uměle vytvořeny mokřad, který zvýší biodivezitu prostředí. "Při oxidaci železa se razantně redukují látky v jeho okolí a pesticidy nejsou výjimkou. K finálnímu čištění dojde v mokřadu, kde kořenový systém orobince, travin a dřevin přirozeným způsobem vodu vyčistí," popsal Černík.

V odvalu Hájek bylo v 60. a 70. letech uloženo obrovské množství pesticidních látek, především lindanu. Používal se do 70. let v zemědělství jako pesticidní postřik na polích. Jeho výroba sebou nesla velkou produkci odpadních látek, které byly do lokality Hájek navezeny z výrobny lindanu z Neratovic. Tyto pesticidní látky byly poté vyhodnoceny jako látky dlouhodobě setrvávající v životním prostředí a ohrožující lidské zdraví i při malých koncentracích.

Evropský projekt Lifepopwat, který podporuje inovativní technologii čištění vod, má rozpočet 80 milionů korun, více než polovina je financována z evropských fondů, dále přispěly i ministerstvo životního prostředí a Liberecký kraj.
Systém bude nainstalovaný také v polské oblasti Jaworzno. Náklady na ověření technologie u lomu Hájek činí zhruba 18 milionů korun.

Dalším cílem projektu je rozšířit systém do dalších míst zejména v Evropě, kde je výskyt odpadních pesticidních látek masivní. Odhaduje se, že jenom po Evropě je okolo 40 velkých skládek a celkem je v nich uloženo 250.000 tun lindanu a dalších pesticidů.

Foto: Wikipedia, Miaow Miaow, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme