U Jihlavy budou odborníci zjišťovat, jestli stará skládka neškodí zdrojům vody

U Jihlavy bude letos odborná firma zjišťovat, jestli stará skládka odpadu neohrožuje místní zdroje vody. Jde o pozemek u kruhového objezdu, který je na katastrálním území Kostelce a Hosova. 

5 min. čtení

Průzkumné práce a analýzu rizik za 3,4 milionu korun bez daně tam udělá chrudimská firma Vodní zdroje Ekomonitor, která tuto zakázku dostala od obecně prospěšné společnosti Čistá příroda východních Čech. Vyplývá to z Věstníku veřejných zakázek a z informací od zadavatele.

Přes okružní křižovatku projíždějí auta od Jihlavy směrem na Pelhřimov a na Kostelec. Skládka byla v území, které je u výjezdu na Kostelec vpravo, od této obce je vzdálené asi tři kilometry. Průzkum se bude týkat pozemků více vlastníků s celkovou rozlohou okolo tří hektarů.

"Na lokalitě je umístěná bývalá nezaizolovaná skládka komunálního odpadu, nelze vyloučit ani ukládání nebezpečných odpadů z nedalekých průmyslových areálů," řekl ČTK Tomáš Kašpar z obecně prospěšné společnosti. Doplnil, že odpady se na skládku vozily od poloviny 70. let minulého století, převážně z Jihlavy. "K ukončení skládkování došlo v 90. letech," uvedl. Pak byla skládka zavezená zeminou, území se teď využívá k zemědělským účelům. Průzkum by měl začít asi za dva měsíce.

Vybraná firma bude v místě bývalé skládky odebírat vzorky zeminy a vody, udělá i hydrogeologické průzkumné vrty. Vypracuje analýzu rizik, z níž vyplyne, jestli tam je znečištění a jestli má dopad na tok pod skládkou, který se vlévá do řeky Jihlavy. "Skládka je také potenciálním zdrojem kontaminace podzemních vod," uvedl Kašpar. Pramen je nedaleko skládky a asi 400 metrů odtud je chatová oblast. Jestli se prokáže znečištění, měly by z analýzy vyplynout také možnosti řešení.

Obecně prospěšná společnost teď začíná na Vysočině odstraňovat bývalou skládku průmyslových kalů ve starém lomu u Proseče na Pelhřimovsku. Sanaci skládky podle věstníku zadala firmě FCC Česká republika, která ji provede za 25,9 milionu korun bez daně. V nejbližších týdnech tam pracovníci začnou odtěžovat zeminu. Všechny práce by tam měly být hotové příští rok v létě.

Náklady u obou akcí podle Kašpara pokrývají z 85 procent dotace. Zbývající díl peněz zajišťuje obecně prospěšná společnost.

Foto: Wikipedia, J-a-a-p, licence

Zdroj: ČTK

Doporučujeme