U Hulic vyrostl nový turistický cíl: Vodní dům

Na jaře 2016 bude v těsné blízkosti vodní nádrže Želivka otevřeno moderní návštěvnické středisko s interaktivní expozicí na téma vody. Expozice je koncipována tak, aby návštěvníky učila prostřednictvím neobvyklých zážitků a zajímavých pozorování.

7 min. čtení

Její součástí bude několik akvárií, z výstavní síně povede průhled rovnou do expoziční nádrže, kterým budou návštěvníci moci pozorovat vodní rostliny a ryby, jakoby se skutečně dívali na dno Želivky.

Důležitou roli budou v rámci expozice hrát zvuky přírody, které budou návštěvníci sami ovládat. V atriu Vodního domu pak budou pomůcky pro hrátky s vodou, které dětem i dospělým umožní prozkoumat její fyzikální vlastnosti.

Jednou stránkou expozice bude voda jako životní prostředí malých vodních organismů, které pouhým okem nevidíme, vodních zvířat a rostlin. Druhá polovina expozice se týká koloběhu vody v přírodě a vody jako nezbytné podmínky života. Prezentována bude také historie vodní nádrže Želivka, která poskytuje pitnou vodu Praze i desítkám dalších měst a obcí.

Prohlídka bude pokračovat i v exteriéru – vlastní budovu návštěvnického centra obklopuje asi hektarový venkovní areál s expoziční nádrží, mokřadem či skalkou z typické místní horniny hadce. Tímto areálem bude návštěvníky provázet naučná stezka.

Vodní dům upoutává pozornost již zvenčí svým výjimečným architektonickým pojetím. Jeho výsledná podoba vzešla z architektonické soutěže vyhlášené Českým svazem ochránců přírody. Autorem návrhu, který byl vybrán pro realizaci, je architektonický ateliér AND a tento návrh získal v 9. ročníku soutěže „Český energetický a ekologický projekt roku 2010“ cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Jedná se o minimalistickou budovu s obkladem z místních přírodních materiálů, částečně zapuštěnou do terénu a nenarušující tedy okolní volnou krajinu. Její provoz bude nízkoenergetický.

Své služby chce Vodní dům poskytovat všem typům návštěvníků – turistům, dětem ze škol a školek, kterým nabídne výukové programy, i firmám, které si mohou prostory pronajmout pro své akce. „Naše programy pro školy budou určeny všem věkovým kategoriím. Žáci se do výuky aktivně zapojí díky využití interaktivních prvků, které zprostředkují přímý kontakt s expozicí. Během výukových programů se děti promění v kapičky vody, dospějí z pulců v žáby, stanou se z nich malí badatelé i experti na krajinotvorbu“, uvedla Mgr. Kateřina Zemanová, DiS., která ekologické výukové programy ve Vodním domě povede.

Vodní dům zahájil zkušební provoz 16. prosince 2015. Testuje se veškerá technika a technologie, zaběhnout se musí tepelná i vodní čerpadla, připravují se exponáty, testují se veškeré vodní prvky. Také se buduje venkovní areál, kde vznikne naučná stezka.

Investorem a budoucím provozovatelem návštěvnického střediska Vodní dům je Český svaz ochránců přírody Vlašim. Projekt je z převážné části financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operačního programu Životní prostředí, partnery projektu jsou VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, státní podnik Povodí Vltavy a Úpravna vody Želivka, a.s


Zdroj: Český svaz
ochránců přírody Vlašim

Zdroj: Český svaz ochránců přírody Vlašim

Doporučujeme