Jak se situace kolem koronaviru promítá do provozu?

Je pitná voda v ohrožení ? Ovlivňují opatření dodávku vody Pražanům? Co pražské vodohospodáře nyní nejvíc trápí? Odpovídá Petr Mrkos, generální ředitel společnosti Pražské vodovody a kanalizace.

9 min. čtení

Jak náročná je současná situace způsobená koronavirem pro PVK?
Náročné to je jako každá krizová situace, ale oproti řadě jiných společností máme výhodu, že krizové situace prožíváme poměrně pravidelně, a tím pádem jsme cvičení. Běžně se nám stává, že jednou za dva měsíce se bez vody ocitne 20 tisíc odběratelů, což je pro nás krizová záležitost. Ale jsme připraveni, máme vypracované plány, všichni vědí, co mají dělat.

Pracujete v režimu Pohotovost. Co by se muselo stát, aby byl vyhlášen třetí, nejvyšší stupeň?
Muselo by dojít k nějakému významnému nárůstu onemocnění, stát by musel ještě víc omezit pohyb lidí nebo by muselo dojít k napadení našich týmů, což se zatím nestalo. Teď v rámci druhého stupně máme ve zvláštním režimu centrální dispečink na Flóře, to je naše krizové pracoviště. Platí například zákaz vstupu komukoli, kromě dispečerů. Zatím jsme nepřistoupili k tomu, co udělal ČEZ, že bychom dispečery odřízli od okolního světa a ubytovali samostatně. Na to jsme připraveni, přímo na vodojemu máme ubytovnu, kde jsou přichystána lůžka, zásoby.

Ovlivňují opatření, která jste učinili, dodávku vody Pražanům?
Dodávky jsou ve standardním režimu, nepřistoupili jsme ani ke zvýšení chlorování. Někde se objevila informace, že virus není citlivý na přípravky s chlorem. Opak je pravdou. WHO vydala stanovisko, že koronavirus má slabou lipidovou vnější obálku, tu membránu, která ho chrání, a tím je velice náchylný na všechna oxidační činidla, jako je chlor. Vadí mu UV záření, je stoprocentně citlivý na všechny běžné postupy, které se používají v úpravnách, a kdyby se dostal do surové vody, stoprocentně se zklikviduje úpravou. Všechny typy norovirů, rotavirů, žloutenka, které se vyskytují v kanalizaci, mají tuto obálku daleko robustnější. Tenhle Covid-19 je v tom takový nemotorný, má malou ochranu, a tím pádem jeho možnost přežití v tomto prostředí je výrazně nižší.

Kvůli aktuální nižší spotřebě do kasy poplyne méně peněz. Budete pak omezovat opravy sítě?
Dopad v letošním roce bude dramatický. Máme propad 15 procent. Zmizeli úplně turisté, což je pro nás ideální spotřební skupina, to jsou lidé, kteří v hotelech nešetří vodou. Zmizeli studenti z kolejí, stejně ideální spotřební skupina, vypadli Středočeši, nějakých 200 tisíc, kteří jezdí do práce do Prahy. Každý týden přicházíme oproti plánům o 350 tisíc kubíků, a pokud by opatření skončila v květnu, scénář nám ukazuje, že přijdeme přibližně o 300 milionů korun v tržbách. Ano, bude to mít vliv na hospodaření a hospodářský výsledek, a bude to mít vliv na to, že budeme letos šetřit. Nepočítám, že by došlo k omezení investičních akcí, může dojít k posunu harmonogramu. Například v Podolí se staví nová úpravna, výrobce součástek z Ameriky přerušil výrobu a nevíme, na jak dlouho. Prioritně zajišťujeme opravy havárií, odložili jsme zatím všechny plánované akce, aby nedocházelo k omezení dodávky vody. Neprobíhá ani výměna vodoměrů, průzkum stokové sítě, v případě odečtu se snažíme odběratele oslovovat telefonicky nebo jim necháváme odečtové lístky, abychom omezili kontakt.

Co vás nyní nejvíc trápí?
Snažíme se sehnat ochranné pomůcky. Měli jsme nějakou zásobu respirátorů před vypuknutím nouzového stavu, ale docházejí a moc se nedaří získat nové. Všechny stahuje ministerstvo zdravotnictví, přednostně je distribuuje zdravotníkům, což chápu. Ale my se dostáváme trochu do problémů s tím, že nám docházejí pro lidi, kteří musejí zajišťovat chod čistíren a stokové sítě. Pomohli nám hasiči, dodali celoobličejové masky. Podařilo se sehnat dezinfekci, v tom jsme relativně saturovaní. 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme