Třeboň si musí vybrat: buď vrátí evropské dotace nebo navýší cenu vody

Kvůli nesplnění dotačních podmínek Brusel žádá, aby Třeboň vrátila evropskou dotaci ve výši více než 90 milionu korun na stavbu nové čistírny odpadních vod. Považuje totiž novou ČOV za neoddělitelnou část stávající infrastruktury a požaduje výrazné navýšení cen vody. Třeboň nesouhlasí a obrací s žádostí o podporu na Státní fond životního prostředí.

2 min. čtení

Přestože čistírna zahájila zkušební provoz v srpnu 2011, dotační podmínky byly dojednány později. "Na podzim 2011 rozhodla Evropská komise o dotačních podmínkách, podle nichž by nová čistírna měla být součástí neoddělitelného vodohospodářského majetku, což ale v danou chvíli nebylo možné dodržet. Čistírnu jsme stavěli jako samostatný subjekt, který jsme navíc podle původní dohody měli i samostatně podle vlastnického modelu provozovat," vysvětlil starosta Třeboně Jiří Houdek.

Podle nových podmínek by byla dotace přiznána pouze na celý funkčně neoddělitelný majetek svazku obcí Vodovod Hamr. "To by znamenalo zásadní zvýšení vodného a stočného v daných obcích, což ale nebylo při stavbě ČOV domluveno a pro obce je to neakceptovatelné, tudíž dotační podmínky nemůžeme zpětně splnit," uvedl pro Jindřichohradecký deník starosta Houdek.

Pokud město s žádostí u SFŽP uspěje, mohlo by dostat nevratnou dotaci 30 milionů a návratnou půjčku 55 milionů korun
. "Tu bychom deset let spláceli z výnosů čističky. Vratka půjčky ale nebude řešena navýšením cen vodného a stočného a ceny by to tak mělo ve svém důsledku dokonce stabilizovat," uzavírá starosta Houdek.

Foto: Wikipeda, EnJoey, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme