Tip na jarní výlet: svratecká vodohospodářská naučná stezka

Bystřicko se může pochlubit nevšední drsnou krásou, množstvím vodních toků a nádrží. Díky tomu sem mohou lidé přijet nejen za turistikou, ale i za vodními sporty a nebo za poznáním.  

5 min. čtení

Svratecká vodohospodářská naučná stezka je součástí první etapy komplexního dlouhodobého programu mikroregionu Bystřicko s pracovním názvem „VYSOČINOU ZA ZDRAVÍM I POZNÁNÍM“. Projekt se zaměřuje zejména na výchovu a vzdělávání v oblasti ochrany a tvorby kulturní venkovské krajiny.

Stezka vychází z obce Dalečín překrásným údolím podél řeky Svratky po pravém břehu vodárenské nádrže Vír až do obce Švařec k úpravně vody. Celková trasa je dlouhá 16,1 km, sleduje místní komunikaci v Dalečíně po čistírnu odpadních vod, dále vede po pravém břehu nádrže a po lesních účelových komunikacích. Od přehradní hráze vede po silnici 3. třídy Vír – Švařec.

Na stezce turisté naleznou řadu zastavení s naučnými texty, mapami i leteckými snímky. Dozvíte se, jak funguje čistírna odpadních vod, projdete se kolem údolní vodní nádrže Vír I. a přírodní rezervace Vírská skalka. Dále vás stezka dovede do obce Vír a přes další údolní nádrž Vír II. Na dohled budete mít zříceninu hradu Pyšolec. Potom na vás čekají již jen obce a Koroužné a Švařec.

Zastavení Svratecké vodohospodářské naučné stezky:
1.    Vstupní informace
2.    Obec Dalečín
3.    Informace o službách   
4.    Ochrana vod před komunálním znečištěním
5.    Vodní toky a jejich správa
6.    Svratka a její povodí
7.    Ochrana vodních zdrojů
8.    Ochrana vodárenské nádrže, Vír I.
9.    Účelová lesní komunikace, Přehradní
10.    Zaniklá obec Chudobín
11.    Eutrofizace – aktuální problém našich vod
12.    Význam lesů pro ochranu vod   
13.    Vodárenská nádrž Vír I.
14.    Havárie jakosti vod
15.    Přehradní hráz Vír I.
16.    Úpravna vody Vír I.
17.    Využití vodní energie
18.    Obec Vír
19.    Informace o službách
20.    Vodní dílo Vír II.
21.    Obec Koroužné   
22.    Vírský oblastní vodovod a úpravna vody Švařec

Pokud jste milovníky cykloturistiky, můžete naučnou stezku projet také na kolech.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme