Termín výstavby čistírny ve Velkém Meziříčí bude dodržen

Proti kritice starosty Velkého Meziříčí Radovana Necida na skluz při výstavbě čistírny odpadních vod a kanalizace se ohradil zhotovitel stavby a Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí: "Dovolujeme si na pravou míru uvést informace, kdy starosta Necid z Velkého Meziříčí kritizuje výstavbu čistírny a kanalizace na Velkomeziříčsku," píše se ve zprávě.

4 min. čtení

Projekt byl zahájen v říjnu 2010. Tomu předcházelo otevřené výběrové řízení na správce stavby a zhotovitele. Vysoutěžená cena celého projektu Dyje II se dostala na 57 % předpokládané ceny. 
"K tvrzení starosty Necida, že minulé vedení města mohlo výběr dodavatele ovlivnit v omezené míře nebo že se ukazuje, že výběrová komise neměla šťastnou ruku, lze jen říci, že výběr dodavatele nemohl ovlivnit nikdo," tvrdí zpráva. 


Ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnilo sedm firem, po splnění kvalifikačních kritérií rozhodovala jen nejnižší podaná cena, tedy tak jak požaduje zákon o zadávání veřejných zakázek i pravidla Evropské unie.Základní cena podle smlouvy se zhotovitelem je na Žďársku 346 milionů korun oproti předpokládané ceně 665 milionů korun. Objednatelé tedy ušetřili 319 milionů, a to díky nedostatku velkých stavebních zakázek na trhu.Stavební práce začaly na jaře, v jejich průběhu správce stavby nezjistil zásadní pochybení, které by bylo v rozporu se schválenou projektovou dokumentací. Na druhé straně ovšem řeší řadu drobných nedostatků běžných pro stavební činnost, které jsou průběžně odstraňovány. Práce probíhají dle schváleného harmonogramu. Prostavěnost k 30. říjnu stavební firma dodržela, stejně tak i všechny předchozí čtyři termíny určené ze smlouvy.


Doposud nebyl uplatněn jediný změnový list zhotovitele, vysoutěžená cena nebyla navýšena ani o jednu korunu. V současné době se připravují opatření pro zimní stavební činnost, náběh čistírny odpadních vod do předčasného užívání, a byl schválen nový harmonogram, na kterém měly možnost se podílet i samosprávy měst a obcí.


Intenzifikace čistírny odpadních vod ve Velkém Meziříčí bude končit v červnu 2012 , poté bude probíhat roční zkušební provoz.

Foto: Wikipedia, AntOnTrack, licence GNU


Zdroj: Ola

Zdroj: Ola

Doporučujeme