Tento týden začal v Praze poněkud bouřlivě…

TOP 09 na dnešní tiskové konferenci oznámila záměr převzít provoz úpraven vody Želivka a Káraný. To však není novinkou - v minulých týdnech jsme o této možnosti psali také u nás na Vodarenstvi.cz. Poněkud překvapivý byl však humbuk, který kolem této skutečnosti TOP 09 dělá a výpady směrem k dosavadnímu provozovateli PVK.

9 min. čtení

Pojďme se podívat, jak o dnešní konferenci informovalo ČTK:

Praha chce převzít asi desetinu vodohospodářské infrastruktury od společnosti Veolia, od listopadu 2013 by chtěla provozovat vodní zdroje v Káraném a Želivce. Novinářům to dnes řekl náměstek primátora Tomáš Hudeček (TOP 09). Město tak chce získat lepší kontrolu a vliv na výrobu vody pro obyvatele Prahy. Podle Hudečka tak Praha ušetří desítky milionů korun.

O výrobu a distribuci vody se v současnosti v Praze stará firma Pražské vodovody a kanalizace, jejímž vlastníkem je Veolia. S městem má několik smluv, jedna z nich končí až v roce 2028. "Správa takto strategické suroviny by měla být pod křídly města," řekl Hudeček.

Současné akciové společnosti Vodní zdroj Káraný (VZK) a Úpravna vody Želivka (ÚVŽ), v kterých má Praha majoritní podíl, by měly do konce roku založit dceřiné společnosti. Tyto dcery pak od listopadu převezmou od Veolie provoz těchto dvou vodních zdrojů. Pro většinu obyvatel Prahy by se ale podle Hudečka nemělo nic měnit, změna by neměla mít vliv ani na cenu vody v hlavním městě.

Současné smlouvy mezi městem a Veolií, které se týkají Želivky a Káraného, končí v říjnu 2013. Pokud by město správu nepřevzalo, muselo by vyhlásit výběrové řízení na nového provozovatele. Záměr založit dceřiné společnosti už schválila představenstva obou společností, řekl novinářům Radek Lanč, místopředseda představenstva Želivky. Dodal, že návrh budou ještě v první polovině října schvalovat valné hromady firem. Dcery by pak měly vzniknout do konce letošního roku.

Nutno podotknout, že ČTK se drží plně faktů. Na tiskové konferenci však zazněla mnohem ostřejší slova. Jedná o emotivní reakci TOP 09 na aktuální vystoupení Pavla Béma (z jednání Zastupitelstva HMP minulý týden)?

Jak na dnešní tiskovou konferenci reagoval dosavadní provozovatel Pražské vodovody a kanalizace (PVK)?

"Pražské vodovody a kanalizace vnímají dnešní tiskovou konferenci pana náměstka Hudečka z TOP 09 jako součást politického boje a odmítají být jeho součástí," konstatuje Ondřej Pokorný, tiskový mluvčí PVK.

Správa infrastrukturního majetku úpravny vody Želivka je již dnes smluvně zajišťována Pražskou vodohospodářskou společností (100% vlastněnou Hlavním městem Praha). V roce 2013 končí smluvní vztah mezi Hlavním městem Praha, PVS a společnosti Želivka a Káraný. Obě tyto vlastnické společnosti mohou buď vysoutěžit znovu správu a provozování s prioritou nejnižší ceny nebo spravovat a provozovat infrastrukturní majetek samy, přičemž toto řešení musí být ze své podstaty méně efektivní a pro konečného spotřebitele dražší (vytvoření nových struktur potřebných pro akreditovaný chod společnosti a odborné provozování majetku).

"Obě výše zmíněná řešení samozřejmě PVK naprosto respektují," prohlásl již minulý týden Pokorný.

Kompetencí PVK na obou úpravnách vody je dnes pouze provoz a údržba. O investicích a rekonstrukcích ve výši cca 160 milionů, které platí PVK jako podnájemné plně rozhoduje vlastník infrastruktury i dnes. Současný provozovatel musí v rámci optimalizace svých provozních nákladů utlumit například i skutečnost, že cena surové vody nakupované od Povodí Vltavy se za poslední 4 roky zvýšila takřka o 40 %.

PVK dnes mimo zmíněných úpraven provozuje celou pražskou vodovodní a kanalizační síť včetně čerpacích stanic a vodojemů, vodárnu v Podolí, k tomu pobočné čistírny odpadních vod a Ústřední čistírnu odpadních vod v Podbabě. Na tento majetek existuje smluvní vztah do roku 2028.

Pokorný také uvádí na pravou míru nařčení z nepřiměřeného zisku: "V celkových nákladech PVK bez nájemného se úpravny vody Želivka podílí 10,5 %. Kalkulovaný zisk na vodě vyrobené touto úpravnou je 1%. Hospodaření PVK tedy nebude nijak významně ovlivněno. Akcionář PVK zaplatil do Fondu národního majetku 6,2 miliard Kč za 66 % akcií Hlavnímu městu Praha, následně 0,88 miliardy Kč za odkup minoritního podílu 34 %. Vzhledem k časové hodnotě peněz není splacena k roku 2012 ani polovina této investice, přičemž je nutné nadále investovat do modernizace majetku potřebného k provozování vodohospodářské infrastruktury. Zdaleka tedy vstupní investice provozovatele není splacena."

Jedno je jisté, Prahu čeká poměrně bouřlivý podzim. O dalších jednání Vás budeme informovat. Pokusíme se dojednat také rozhovor s radním za TOP 09 Tomášem Hudečkem.
 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme