T. Hudeček: Stoprocentně chceme pokračovat v zakládání municipálních společností

V minulých týdnech poměrně bouřlivě oznámila pražská TOP 09 záměr převzít provoz Úpravy vody Želivka. Aktuálně přinášíme rozhovor s Tomášem Hudečkem, náměstkem primátora za TOP 09.

15 min. čtení

Jaké konkrétní výtky má TOP 09 ke stávajícímu stavu vodárenství v Praze?
V souladu s Bezpečnostní strategií chceme mít vodu pod vlastní správou.

Z jakého důvodu? Žádné konkrétní výtky nemáte?
Bezpečnostní strategie je strategie vlády ČR, která v paragrafu 25 říká: „Rostoucí závislost na dostupnosti přírodních zdrojů vede k intenzivnější globální soutěži v zajištění přístupu ke strategickým surovinám a energiím. Zvyšuje se význam ochrany kritické infrastruktury a především prostředků přepravy strategických surovin, které se vyznačují vysokou mírou zranitelnosti případnými státními i nestátními aktéry. Trend zneužívání pozice výhradního dodavatele těchto surovin či tranzitní země k prosazení vlastních politických a bezpečnostních zájmů má dopad i na zajištění základních potřeb ČR a lze jej označit za asymetrickou hrozbu strategické povahy.“ A v případě města je to to samé, jenom o úroveň níž.

A vy vnímáte v Praze určité bezpečnostní či politické riziko v součastném stavu?
Nejen u vody, také u elektřiny. Na to máme vypracovanou vlastní bezpečnostní strategii, kterou zveřejním zhruba za 1,5 měsíce.

Tzn. cílem TOP 09 bude nejen u vody, ale také u elektřiny převzít zpět provozování infrastruktury?
Praha by měla pro případ věcí, jako např. pokud by došlo ke katastrofě a město by kolabovalo, nějakým způsobem distribuční síť vlastnit, a provozovat nejlépe také. Týká se to také plynu, proto teď nakupujeme plynárny.

TOP 09 je pravicová strana, jejímž hlavním cílem by měla být podpora podnikání a minimalizace role státu ve společnosti. Nevidíte v tom rozpor?
TOP 09 je konzervativní strana. Pravo-levé vnímání je mnohem chudší než konzervativně-liberální a jiné. A konzervatismus říká (není to tedy ideologie, je to strana zdravého rozumu, by se dalo říct): Všude, kde není monopol, je podnikání výhodné. Tam, kde monopol je, tak podnikání neposkytuje žádnou výhodu. Pravicovost neznamená, že všechno prodáme. Všude, kde je monopol, to soukromý subjekt nedělá líp. Např. Opravny dopravního podniku Praha.

Pokud byste měl vyjmenovat oblasti, kde se bude Praha snažit převzít provozování…
Všechny monopolní opravny DPP, plynárna, voda…

Výsledkem tedy bude poměrně velká skupina municipálních společností?
Ano, ale ona už částečně je dnes. Např. u dopravního podniku to bylo obráceně. Minulé vedení chtělo DPP prodat. PRE už jsme prodali na 75 %. Teplárenskou jsme prodali dokonce víc. Veolia už je dávno vysoutěžena.

Snahou TOP 09 bude jít zpět?
U strategických věcí, kde je monopol, ano. A to ale není jenom v Praze, u hodně měst k tomu dochází.

Co se týká vody, tak to určitě ne.
Já mám přesně obrácené informace.

Opravdu ne. V ČR je nejrozšířenější tzv. oddílný model provozování, kdy provozovatelem je komerční společnost. U prakticky všech velkých měst je tento model.
Co se týká jednání se stávajícím provozovatelem: Probíhají již nějaká? Na tiskové konferenci zaznělo, že budete jednat. Já jsem jednání již zadal, ale nevím, jestli už probíhají.

Teď už mluvíme o jednání na úrovni Magistrátu, ne jenom za TOP 09. Kdo jednání za Magistrát povede?
Za TOP 09 má infrastrukturu v kompetenci radní Richter, na druhé straně zřejmě Lohynský.

V jakém horizontu by jednání mohla začít?
Mluvili jsme o tom týden před tiskovou konferencí, teď už jsou to zhruba 3 týdny, Myslím, že už by jednání mohla začít, ale přesně opravdu nevím.

Pojďme se vrátit k Želivecké provozní, která již byla založena. V jakém časovém horizontu a jak bude rozhodnuto o obsazení představenstva a dozorčí rady?
Dozorčí rada bude shodná s matkou, tedy Úpravnou vody Želivka. Budou zde maximálně 3 jednatelé, kteří budou z managementu. Valnou hromadou bude představenstvo matky, tedy Úpravny vody Želivka.

O managementu bude prosím rozhodnuto zhruba kdy? Jestli to dobře chápu, to budou jediné nové osoby.
To bohužel zatím nevíme.

Jaké budou náklady na zřízení nových společností?
Základní jmění bude ve výši 5 milionů korun. Dále náklady na odkup provozního majetku a běžné provozní náklady. Jde o řádově desítky milionů. Jedná se o provozní majetek, který je ve vlastnictví provozovatele PVK. Jeho reálnou cenu bude třeba v případě dohody s PVK o prodeji ocenit znaleckým posudkem, nebo pořídit nový řádnou soutěží. To bohužel jinak nejde. V tuto chvíli nelze tedy přesně stanovit jeho cenu. Jedná se převážně o laboratoře, těžkou dopravní techniku, sací bagr a odstředivku pro provoz kalové nádrže.Provozní náklady by se neměly lišit od stávajícího provozovatele, který si na řadu činností najímá firmu Česká voda.

Potenciální zisk, který bude Praha z této společnosti mít, je tedy možné očekávat až za několik let. Nejprve bude třeba umořit náklady na samotné převzetí.
Logika by to velela. Jde o dlouhodobý aspekt.

Co se týká zaměstnanců – plánujete „převzetí“ stávajících zaměstnanců nebo nábor nových odborníků?
Plánujeme převzetí většiny zaměstnanců, kteří se podílí na vlastním provozu. Není náš záměr lidi propustit. Budeme rádi, když tam zůstanou.

V závěru bych se ještě vrátila k záměru zřizovat municipální společnosti a k Dopravnímu podniku, který jste zmiňoval. Je veřejně známé, že právě tam neprobíhá hospodaření úplně v pořádku. Myslíte si, že v tomto okamžiku je dobré jít do dalších municipálních společností? Nebylo by lepší se v prvé řadě zaměřit na DPP, kde jde o mnohem větší problém a rozpočty, a až poté pokračovat do dalších oblastí?
Stoprocentně chceme pokračovat v zakládání municipálních společností. Přesný opak dělal Dvořák. Outsourcoval všechno, co v DPP šlo, a je to horší, než to bylo. Propad hospodaření DPP v době, kdy se všechno outsourcovalo, je velký. Outsourcovat má smysl např. v útvaru rozvoje města, kdy potřebujete nový pohled na věc. DPP šel ale úplně jinou cestou. Dvořák přišel a řekl: Já, abych ušetřil, tak budu outsourcovat. Ale dnes jsou ty náklady větší než dříve.

Já myslím, že to ale nemusí být problém outsourcování, ale konkrétních lidí. DPP byl řízen s určitým cílem. Neznamená to, že outsourcing je obecně špatný.
Máte pravdu, ale v našem případě to vychází „co outsourcing, to chyba“.


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme