SVS: Zahájili jsme rekonstrukci vodovodu v Litoměřicích, Pokratické ul.

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila v Litoměřicích další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu v Pokratické ulici. Stávající litinový vodovodní řad byl vybudován v roce 1958 a dnes je ve špatném technickém stavu.

3 min. čtení

Potrubí je z více než 30% inkrustované a armatury jsou nefunkční, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci v úseku mezi ulicemi U Kapličky a Na Mostku. Souběžně vedená kanalizace rekonstrukci nevyžaduje.

 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit náležitou obnovu majetku, v našem případě vodovodních a kanalizačních sítí, nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. V tomto roce oproti minulosti výrazně zvyšujeme tempo obnovy, protože do obnovy půjdou téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun.“

Nově bude pro vodovod použito potrubí z tvárné litiny o průměru 150 mm, a to v celkové délce 185 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Součástí stavby je výměna devíti šoupat, přepojení stávajících vodovodních přípojek a zrušení podzemního hydrantu. Náhradou za něj bude vysazen nový nadzemní hydrant. Při nutné odstávce vodovodu bude zajištěno náhradní zásobování vodou, protože na trase je několik restaurací, dva panelové domy a několika rodinných domů.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. 4. 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2013. Rekonstruovaný vodovod zajistí do budoucna bezproblémovou dodávku pitné vody pro přibližně 375 připojených obyvatel.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i větší rekonstrukce ČOV Litoměřice a ČOV Hošťka.

Zdroj: Wikipedia, Karelj, licence


Zdroj: SVS
a.s.

Zdroj: SVS a.s.

Doporučujeme