SVS: Zahájili jsme rekonstrukci přivaděče do Nové Vsi v Horách

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Mostecku první letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodního přivaděče od vodojemu do Nové Vsi v Horách. Stávající vodovodní přivaděč do obce Nová Ves v Horách a do jejích přilehlých částí je ve špatném technickém stavu. Je netěsný, takže dochází k únikům vody, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

3 min. čtení

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zahájili jsme první letošní stavbu v rámci obnovy majetku – dřív nám to dlouhá zima neumožnila. Zajistit náležitou obnovu nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Zatímco pro rok 2011 byly ještě určeny dvě třetiny ročního rozpočtu na strategické (legislativou vyvolané) investice a pouze třetina na obnovu majetku, v roce 2012 se podařilo tento poměr obrátit a 60% bylo určeno na obnovu majetku. V roce 2013 půjdou do obnovy již téměř tři čtvrtiny prostředků v investičním plánu, tj. 830 milionů korun.“

Nově bude pro tento vodovod použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) o průměru 110 mm s ochrannou vrstvou, a to v celkové délce 835,3 metrů. Vedení trasy – částečně na veřejných (obecních) pozemcích a částečně na soukromých pozemcích, převážně travnatým terénem – se rekonstrukcí nezmění.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. března 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 13. června 2013. Rekonstruovaný přivaděč zajistí do budoucna pravidelnou dodávku pitné vody pro přibližně 430 připojených obyvatel obce a sníží ztráty vody.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun, což zahrnuje i významnou strategickou stavbu – rekonstrukci úpravny vody Meziboří.


Zdroj: Wikipedia, Norbert Kaiser, licence


Zdroj: SVS
a.s.

Zdroj: SVS a.s.

Doporučujeme