SVS: Vyměňujeme historickou kanalizaci v Jílovém, v ul. U Nádraží

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Děčínsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v Jílovém, v ulici U Nádraží.

5 min. čtení

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaná kanalizace zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod pro přibližně 15 připojených obyvatel tohoto úseku.“

Více o stavbě:

Stávající jednotná kanalizační stoka vnitřního průměru 200 a 300 mm byla uvedena do provozu roku 1922. Kanalizace, zakončená volnou výustí, je vlivem stáří ve špatném technickém stavu. Koroze dosahuje 50%, takže jsou viditelné díry ve dně a vznikají kaverny, SVS proto rozhodla o její rekonstrukci.

V rámci stavby dojde k rekonstrukci stoky, která bude nahrazena kameninou vnitřního průměru 300 mm v délce 52 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících sedmi kanalizačních přípojek a dvou uličních vpustí a rekonstrukce dvou kanalizačních šachet na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 92 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 122 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf – Špičák). 

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře – 458 severočeských měst a obcí – odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík

Tiskový mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 731 452 650

E-mail: jiri.hladik@svs.cz

 

Zdroj: Wikipedia, Miaow Miaow, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme