SVS: Vyměňujeme 93 let starý vodovod v Děčíně, V Lukách

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Děčíně další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci historického vodovodu v ulici V Lukách.

5 min. čtení

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaný vodovod v děčínské ulici V Lukách zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou pro přibližně 85 připojených obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající ocelový vodovodní řad v ulici V Lukách vnitřního průměru 60 mm je vedený v komunikaci. Zásobuje vodou koncovou část ulice. Byl uveden do provozu již roku 1920. Vlivem stáří je dnes ve špatném technickém stavu a často pouchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

Nově bude použito potrubí z polyetylénu o průměru 90 mm v délce 279 metrů. Stavbu provádíme ve stávající trase v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby je přepojení pěti vodovodních přípojek na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 29. října 2013 zhotoviteli. Po vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení započaly vlastní výkopové práce 18. listopadu 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 23 staveb za 92 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 122 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Varnsdorf – Špičák). 

Více o SVS: 

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře – 458 severočeských měst a obcí – odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík


Tiskový mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 731 452 650

E-mail: jiri.hladik@svs.cz

 

Zdroj: Wikipedia, Ondřej Koníček, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme