SVS: Rekonstruujeme kanalizaci v Žatci, v ul. E. Krásnohorské

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Lounsku další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci poruchové kanalizace v Žatci, v ulici Elišky Krásnohorské.  

5 min. čtení

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Naší prioritou je jednoznačně obnova zastaralých sítí. Letos do ní směřujeme téměř tři čtvrtiny veškerých investičních prostředků, což je 830 milionů korun. Jak ukazují všechny propočty, tempo obnovy bychom potřebovali ještě zvýšit, ale narážíme na ´strop´ daný množstvím prostředků generovaných z ceny vody a tím i na sociální únosnost ceny vody.“

Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizace vejčitého profilu 500/750 mm v ulici Elišky Krásnohorské pochází z roku 1978. Je vedena v místní asfaltové komunikaci v hloubce do 3,5 metru. Jak prokázala kamerová prohlídka, je ve špatném technickém stavu – v celém úseku je poškozené dno, místy kusy dna chybí a je viditelná zemina. V souběhu vedený litinový vodovod vnitřního průměru 80 mm je bez poruch a rekonstrukci nevyžaduje.

Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 400 mm v  délce 33,6 metrů. Vedení trasy se rekonstrukcí nezmění. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Její součástí bude přepojení stávajících 2 kanalizačních přípojek.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. září 2013 zhotoviteli, který následně zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a výkopová povolení. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za 46 milionů Kč bez DPH.


Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře – 458 severočeských měst a obcí – odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody 
v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:
Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

 

Zdroj: Wikipedia, Ondrej.konicek, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme