SVS provádí rekonstrukci kanalizace v Mostě, v ul. V. Vančury

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v Mostě, v ulici Vladislava Vančury.

6 min. čtení

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Rekonstruovaný úsek kanalizace v Mostě zajistí do budoucna bezproblémové odvádění odpadních vod od připojených obyvatel tohoto úseku.“

Více o stavbě:

Stávající kanalizační stoka v ulici Vladislava Vančury je z betonu vnitřního průměru 400 mm. Byla uvedena do provozu roku 1950. Úsek kanalizace na konci ulice před napojením do Chomutovské ulice v délce 39,5 metrů je ve špatném technickém stavu. Potrubí je zkorodované do 50%, místy prorůstají kořeny a vypadávají střepy potrubí, proto SVS rozhodla o rekonstrukci tohoto úseku. V souběhu ve vzdálenosti cca 8 metrů od kanalizace je veden litinový vodovod z roku 1952, který rekonstrukci nevyžaduje.

Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z glazované kameniny vnitřního průměru 400 mm v délce 39,5 metrů. Rekonstrukce bude provedena v původní trase a hloubce cca 2,9 m v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby bude rekonstrukce kanalizační šachty DN 1000 mm a přepojení stávajících kanalizačních přípojek na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli 5. září 2013, který si zajistil vytyčení inženýrských sítí, zřízení dopravního značení a zajištění výkopových povolení. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. listopadu 2013. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 29 staveb za celkových 112 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 201 milionů korun (vč. strategické investice, rekonstrukce úpravny vody Meziboří).

Více o SVS: 

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře – 458 severočeských měst a obcí – odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík

Tiskový mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 731 452 650

E-mail: jiri.hladik@svs.cz

 

Zdroj: Wikipedia, Aktron, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme