SVS provádí rekonstrukci kanalizace v Jablonci n. N., Turistické ul.

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další letošní plánovanou investiční akci – rekonstrukci kanalizace v Jablonci nad Nisou, v Turistické ulici.

5 min. čtení

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Zajistit obnovu majetku nám jako každé vlastnické vodárenské společnosti ukládá legislativa. Do těchto staveb letos půjde kolem 830 milionů korun, tj. téměř tři čtvrtiny z našeho ročního investičního plánu. Potřebovali bychom do obnovy investovat ještě víc, ale narážíme na ´strop´ prostředků generovaných z ceny vody.“


Více o stavbě:

Stávající betonová kanalizační stoka v Turistické ulici vnitřního průměru 300 mm byla uvedena do provozu roku 1987. Jak ukázala kamerová prohlídka, potrubí je staticky narušené a netěsné, místy chybí dno a v důsledku toho vznikají kaverny. SVS proto rozhodla o její rekonstrukci. V souběhu ve vzdálenosti cca dva metry od kanalizace je veden litinový vodovod z roku 1987, který rekonstrukci nevyžaduje.

Nově bude pro kanalizaci použito potrubí z kameniny vnitřního průměru 300 mm. Rekonstrukce bude provedena v původní trase v délce 179 metrů v otevřeném paženém výkopu. Součástí stavby bude přepojení stávajících 11 kanalizačních přípojek na trase a rekonstrukce 3 revizních šachet.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 11. září 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu – rekonstrukci úpravny vody Bedřichov.

Více o SVS: 

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře – 458 severočeských měst a obcí – odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Její prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků nové legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:
Mgr. Jiří Hladík

Tiskový mluvčí

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Mobil: 731 452 650

E-mail: jiri.hladik@svs.cz

 

Zdroj: Wikipedia, Pavel Taibr, licence


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme