SVS: Loňský zisk bude jako každý rok opět investován do obnovy vodohospodářského majetku

Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti a.s. (SVS), tedy představitelé měst a obcí v severočeském regionu, se dnes sešli v Teplicích na řádné valné hromadě. Rozhodli o tom, že celý zisk společnosti bude opět investován do obnovy vodárenské infrastruktury, a zvolili nové představenstvo SVS.

4 min. čtení

Na programu jednání valné hromady SVS byly obvyklé body, jako je zpráva představenstva a zpráva dozorčí rady za rok 2021. Dále účastníci schválili účetní uzávěrku a rozhodli, že celý zisk z loňského roku ve výši 502,7 milionu půjde na investiční činnost společnosti.

„Každoročně vynaložíme přes 1,5 miliardy na investice. Obnovujeme a modernizujeme majetek v hodnotě přes 100 miliard korun a staráme se o vodu pro desetinu republiky. Přes enormní nárůst nákladů v posledním období chceme zodpovědně plnit ten nejdůležitější cíl: dodávat lidem na severu Čech kvalitní pitnou vodu a starat se o to, aby jí i další generace měly vždy dostatek,“ vysvětluje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Předseda představenstva Tomáš Indra informoval valnou hromadu o ukončení transformační části projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“, který tak přechází do rutinního provozu. Jeho výsledkem je vznik a stabilizace skupiny Severočeská voda, jejímiž klíčovými členy jsou vedle Severočeské vodárenské společnosti také Severočeské vodovody a kanalizace a Severočeská servisní. Zvolený vlastnický model se servisním prvkem se ukázal jako nejrozumnější cesta. Na jedné straně tradice a dobré jméno vodárenských firem, které svou práci umí, a především odpovědnost měst a obcí, aby o naší vodě rozhodovali lidé u nás,“ uvedl Tomáš Indra.

Součástí letošní valné hromady byla také volba představenstva SVS a jednoho člena dozorčí rady. Akcionáři zvolili na další čtyři roky představenstvo ve stejném složení, a SVS tedy budou nadále vést Tomáš Indra, David Votava, Bronislav Špičák, Josef Horinka a Vladislav Raška. Členem dozorčí rady na další období byl opět zvolen Martin Matzek.

Jednání valné hromady se zúčastnilo 102 akcionářů (zástupci měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji), kteří představují 76,4 % základního kapitálu společnosti.

Zdroj: redakce

Doporučujeme