SVS bezvýkopovou metodou rekonstruuje kanalizační výtlak v Žatci

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje další z letošních plánovaných akcí v rámci obnovy majetku – rekonstrukci kanalizačního výtlaku v Žatci, v ul. Osvoboditelů. Ocelové potrubí průměru 275 mm je zkorodované kvůli špatné nebo chybějící izolaci.

3 min. čtení

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce kanalizačního výtlaku v Žatci přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění splaškových vod od přibližně tří tisíc připojených obyvatel z levého na pravý břeh Ohře.“

Původní kanalizační výtlak v ul. Osvoboditelů a Plzeňské z roku 1969 je ve špatném technickém stavu.
Kanalizační výtlak přečerpává odpadní vody z levého břehu Ohře (tzn. z celé levobřežní části města Žatec a přilehlých obcí) na pravý břeh, kde jsou odpadní vody gravitační kanalizací odváděny na ČOV Žatec. Část kanalizačního výtlaku v délce 70 metrů je zavěšena na mostní konstrukci.

V ulici Osvoboditelů je souběžně s kanalizací veden litinový vodovod průměru 200 mm ve vzdálenosti 0 – 2,2 m. Jeho stav rekonstrukci nevyžaduje. S ohledem na malou vzdálenost od vodovodu bude rekonstrukce kanalizačního výtlaku provedena bezvýkopovým způsobem, zatažením nového potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 250 mm v délce 322 metrů do starého potrubí. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. října 2012. Stavební práce začaly 15. října a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 3 měsíců od předání staveniště. V oblasti obnovy majetku pro okres Louny je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 14 staveb za celkových 50,93 milionů Kč bez DPH.

Foto: Wikipedia, Ondrej.konicek, licence

 


Zdroj: (jab)

Zdroj: (jab)

Doporučujeme