Světový den vody ve znamení čistoty a zdraví

V pondělí 22. března 2010 si celý svět připomínal Světový den vody. Také ČR se stala dějištěm rozsáhlých oslav věnovaných jedné z klíčových složek, jež umožňuje život na zemi. Téma letošního Světového dne vody bylo „Čistá voda pro zdravý svět“. 

6 min. čtení

Den věnovaný vodě si svět připomíná od roku 1993, kdy valné shromáždění OSN na základě návrhů UNICEF vyhlásilo 22. březen Světovým dnem vody. Hlavním posláním, na němž se členské státy usnesly, je podpora zájmu veřejnosti, odpovědných orgánů a institucí o ochranu vodních zdrojů a jejich hospodárné využívání. Kromě toho je každoročně vyhlašováno klíčové motto, které pojmenovává hlavní téma, jemuž je v daném roce věnována zvýšená pozornost. V roce 2006 představoval hlavní téma slogan „Voda a kultura“, v roce 2007 „Zvládání vodní nouze“, v roce 2008 „Sanitární zařízení“ a loni „Společná voda – společné příležitosti“.

V rámci letošního Světového dne vody se v ČR uskutečnilo 18. setkání odborníků na vodní hospodářství. Účastníci v čele s ministrem zemědělství Jakubem Šebestou diskutovali o aktuálních otázkách spojených s vodohospodářstvím. Jedním z hlavních témat byla novela vodního zákona, jež byla 17. března schválena Poslaneckou sněmovnou.

Kromě odborných setkání a konferencí se u příležitosti Světového dne vody tradičně koná rovněž řada osvětových, vzdělávacích a zábavných akcí. Jedním z největších projektů pořádaných v ČR je akce AQUA UNITED, jejímž cílem je připomínat široké veřejnosti, že běžně dostupná pitná voda nemusí být vždy samozřejmostí. V rámci AQUA UNITED se koná tzv. Vodní týden, v rámci kterého se v aquaparcích po celé zemi pořádá řada zajímavých programů pro děti i dospělé. Vodní týden probíhá od 22. do 28. března. Vyvrcholením Vodního týdne je tradiční Vodní noc, která se uskuteční v sobotu 27. března. V rámci Vodní noci mají aquaparky prodlouženou otevírací dobu a jsou přístupné za zvýhodněné vstupné.

Ministerstvo zemědělství u příležitosti Světového dne vody pořádá tradiční dětskou výtvarnou soutěž s vodní tématikou. Letos byl spuštěn také interaktivní vzdělávací projekt pro děti s názvem „Putování vody“. Jeho cílem je představit dětem vodu jako jeden z nejcennějších přírodních zdrojů na naší planetě a zábavnou formou je vzdělávat v oblasti ochrany vod a udržitelného rozvoje ve využívání vodních zdrojů.

Řada vodohospodářských společností pořádá v průběhu oslav Světového dne vody dny otevřených dveří. Také letos byly zpřístupněny vodárny, čistírny odpadních vod a další provozy po celé republice. 

 

Seznam zapojených aquaparků a program akcí naleznete na www.aquaunited.cz


Zdroj: (mm)

Zdroj: (mm)

Doporučujeme