Světový den vody, který připadá na 22. března, byl vyhlášen v roce 1992

Světový den vody, který připadá na 22. března, byl vyhlášen na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v Riu de Janeiro v roce 1992. Den se slaví každoročně jako připomenutí významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji. 

1 min. čtení

Podle vodohospodářských organizací potřeba zachovat dostatečné množství zdrojů vody v dobré kvalitě každoročně nabývá na významu, a to především v souvislosti se stále četnějšími extrémními projevy počasí. Ke dni se tradičně hlásí i organizátoři dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Voda je zdrojem života a základní podmínkou nejen lidské existence. Zvláště důležitá je především sladká voda, která však představuje jen asi 2,5 procenta veškerých světových zásob vody. Téměř čtvrtina lidské populace nemá k pitné vodě přístup a na následky nemocí způsobených pitím závadné vody každoročně umírá více než pět milionů lidí.

V ČR je pitnou vodou zásobováno více než 87 procent obyvatel, na kanalizaci jsou napojeny tři čtvrtiny domácností.

Zdroj: ČTK

Doporučujeme