Světový den ve Vodárenské akciové společnosti

Vodárenská akciová společnost oslaví Světový den vody nejen ve středu 21. března v Mikulově, ale zejména samotnými akcemi na svých jednotlivých divizích.V Mikulově proběhne seminář a setkání vodohospodářů ze sdružení RAPOS (Rada povodí Svratky).  

4 min. čtení

Letošním mottem oslav je tentokrát "voda pro potraviny". Nedostatek vody je zásadní problém problém potravinové bezpečnosti. Letošní Světový den vodyotvírá diskusi nad významem čisté vody a následně i pitné vody ve vztahu k bezpečnosti potravin. Roste populace, mění se stravovací návyky, dochází k intenzivní urbanizaci, mění se systém zemědělství a jeho využívání, dochází k extrémním hydrologickým situacím, zhoršují se všechny faktory, které mají vliv na ochranu životního prostředí. Všechny tyto skutečnosti mají a budou mít i nadále vliv na bezpečnost potravin, a samozřejmě i jejich množství. Nedostatek bezpečných potravin,ruku v ruce s tím i nedostatek kvalitní vody, může vést ke zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva, v konečném důsledku pak i nestabilitě a válečným konfliktům.

Dny otevřených dveří pro veřejnost na čistírně odpadních vod ve Znojmě pořádá Vodárenská akciová společnost na své divizi Znojmo o víkendu 17. až 18. 3. od 8 do 12 hodin, začátek prohlídky s odborným výkladem začíná každou celou hodinu. Základním nebo středním školám je pak po celý týden od 19. 3. umožněna po předchozí domluvě prohlídka ČOV Znojmo. Divize Žďár nad Sázavou připravila pro žáky základních škol a studenty středních škol ve čtvrtek 19. 4. a v pátek 20. 4. dny otevřených dveří na vybraných čistírnách. Studenti se tak budou moci podívat např. do ČOV v Dolní Rožínce, Nedvědicích nebo ve Svratce. Dny otevřených dveří se budou konat jak v rámci oslav Světového dne vody, tak Dne země (22. 4.). Odborné exkurze budou pro studenty v kraji Vysočina pořádat i kolegové z divize Jihlava.

Podrobnosti o možnostech přednášek, seminářů a exkurzí najdete na stránkách www.vodarenska.cz v každé z divizních záložek.

Mikulovské oslavy vody pak organizuje letošní hlavní partner této regionální akce Povodí Moravy, s. p. za účasti Vodárenské akciové společnosti a Brněnských vodáren a kanalizací.
 


Zdroj: PK

Zdroj: PK

Doporučujeme