Svět trápí nedostatek vody – budeme pít vlastní moč?

Robert Roy Britt, redaktor internetového serveru LiveScience.com, tvrdí, že jednoho dne budou miliony Američanů pít vlastní moč. Tím se vyjádřil k nedostatku vody na jihozápadě USA. Jakkoli může jeho připomínka znít odporně, technologii filtrování moči už využívají například astronauté NASA a obyvatelé Kalifornie...

5 min. čtení
Měníme moč na vodu!
"Už nyní se řada lidí potýká s nedostatkem čerstvé pitné vody," prohlásil Britt v televizním pořad AOL News. Jako konkrétní příklad uvedl oblast Phoenixu, která je v současné době zásobovaná pitnou vodou z přírodních zdrojů vzdálených až 230 kilometrů. Předpověděl, že v následujících letech se města na západě USA budou muset vydat stejnou cestou jako Orange County. Zde se ve filtračních zařízeních denně “přemění” 90 000 galonů odpadních vod na 75 000 galonů pitné kohoutkové vody.

"Orange County kráčí po cestě trvale udržitelného rozvoje," zdůrazňuje ředitel zdravotní a regulační komise pro Orange County Jason Dadakis. "Filtrujeme odpadní vodu, která by jinak mířila přímo do Tichého oceánu. Proces čištění probíhá za použití metody, kdy je odpadní voda přefiltrovávána a vracena do podzemního systému, kde může zůstat až dva roky," vysvětluje Dadakis. 

Jako ve vesmíru
Britt se zmínil také o studii nizozemského vědce Jaca Wilsenacha , který se problematice filtrace odpadních vod věnoval podrobně. Zjistil, že moč tvoří pouze 1% všech odpodních vod, ale obsahuje 50 – 80% všech živin v odpadu. Z toho důvodu je nelogické, aby se moč mísila s ostatními odpadními vodami, které tolik filtrační zařízení nezatěžují. Proto Wilsenach navrhuje sběr a čištění moči odděleně. To například již dva roky provádí NASA, díky filtračnímu zařízení za 250 milionu dollarů. Podobnou technologii vyvinuli už před 20 lety vesmírní odborníci v tehdejším Sovětském svazu, jejich zařízení však nikdy neopustilo Zemi. Důvodem byly obavy, že se kosmonauti budou takto upravené vody štítit.

Nedostatek vody

Podle Světového fondu ochrany přírody (WWF) se již nyní stala voda v některých západních městech klíčovým politickým tématem. Evropské země okolo Atlantiku trápí opakující se sucha, v oblasti kolem Středozemního moře jsou zase vodní zdroje vyčerpávány kvůli turistickému ruchu a zavlažování. Ve Spojených státech se na obrovských plochách spotřebovává mnohem více vody, než se přirozeně dokáže obnovovat. Japonsko s vysokým úhrnem dešťových srážek má čím dál vážnější problémy s kontaminací vodních zdrojů. Podle WWF se bude situace v nacházejících letech zhoršovat.

Dostupnost vodních zdrojů v roce 2050 (oranžová označuje nejhůře oohrožené oblasti)

Zdroje:


Zdroj: (em)

Zdroj: (em)

Doporučujeme