Sucho zatím v Olomouckém kraje nezpůsobuje velké problémy s vodou

Nebývale teplé a suché počasí zatím v Olomouckém kraji nezpůsobilo výraznější problémy se zásobováním obyvatelstva vodou z veřejných vodovodů či vodních toků. Pouze na několika místech Přerovska a Olomoucka bylo kvůli suchu omezeno používání vody například k napouštění bazénů či zavlažování zahrad.

6 min. čtení

Vyplývá to z informací olomouckého hejtmanství, které zatím neplánuje plošný zákaz či omezení odběrů z vodovodní sítě.

 

"V regionu jsou dostatečné zdroje podzemní vody využívané k pitným účelům pro zásobování obyvatelstva v rámci jednotlivých skupinových vodovodů. Tyto zdroje mají i dostatečnou kapacitu včetně rezervy," sdělil dnes ČTK náměstek hejtmana Michal Symerský (KSČM). Podle něj se ale kvůli suchu může dosud příznivá situace v následujících dnech změnit, jelikož meteorologové zatím nepředpovídají vydatnější srážky.

 

Problémy mohou nastat hlavně u lokálních zdrojů vody a veřejných vodovodů v obcích s vlastním zdrojem pitné vody bez napojení na skupinový vodovod. "Pokud je mi známo, zatím se připravují nebo již byla vydána omezení na území obce s rozšířenou působností Šternberk pro řeku Bystřici či Jeseník pro odběr vody z vodovodu na území města Javorníka. Město Olomouc vydalo opatření pro Trusovický potok a Hranice pro řeku Bečvu a její přítoky," podotkl Symerský.

 

Hranická radnice vydala zákaz obecného nakládání s vodami ze všech vodních toků v povodí Bečvy nejen v Hranicích, ale i v obcích spadajících pod Hranice prostřednictvím veřejné vyhlášky. Město tak učinilo na základě doporučení Povodí Moravy. V části Lipníku nad Bečvou nesmějí lidé plýtvat vodou ani z veřejného vodovodu. Podle informací lipnické radnice vyhlásili Vodovody a kanalizace Přerov zákaz zalévání zahrádek, mytí automobilů a napouštění bazénů vodou z veřejného vodovodu v Podhoří.

 

Podle mluvčí Povodí Moravy Gabriely Tomíčkové jsou průtoky vzhledem k dlouhodobým srpnovým průměrům ve všech sledovaných profilech výrazně podprůměrné a na mnoha místech byla dosažena hranice sucha. Platí to pro řeku Moravu například v Olomouci, ale i v Raškově či v Moravičanech, ale také pro Veličku v Hranicích.

 

V Olomouckém kraji ale zatím sucho nezpůsobuje problémy v zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Region má nejvyšší podíl pitné vody vyrobené z podzemních zdrojů. Zatímco například v Praze tvoří podzemní pouze necelou pětinu pitné vody, tak v Olomouckém kraji 91 procent pitné vody pochází z podzemních zdrojů, které mnohem lépe odolávají dopadům suchého počasí.

 

Moravská vodárenská, která zásobuje pitnou vodou domácnosti na Olomoucku a Prostějovsku, dosud nemusela vyzvat odběratele ke střídmosti. Podzemní zdroje jsou spolehlivé a Olomouc od konce 80. let ani při dlouhotrvajícím suchu neměla problémy se zásobováním pitnou vodou. Výjimkou jsou obce Skalka, Pivín a Čelčice na Prostějovsku, kde místní vodní zdroj při delší suchu nestačí pokrýt spotřebu. Pitná voda se až do konce září nesmí v těchto obcích používat k zalévání záhonů či napouštění bazénů.

 

Foto: Wikipedia, Millenium187, licence


Zdroj: ČTK

Zdroj: ČTK

Doporučujeme