Sucho loni zvýšilo produkci vody JVS. Valná hromada ale upozornila i na možná rizika

Loňská produkce pitné vody, kterou Jihočeský vodárenský svaz (JVS) vyrobil a prostřednictvím své vodárenské soustavy dopravil do měst a obcí regionu, sice vzrostla o 290 tisíc m3 na 16,474 milionů m3, ale jak na dnešní valné hromadě upozornil jeho ředitel a předseda představenstva Antonín Princ, roli v tom sehrálo sucho i jednorázově zvýšená dodávka vody do Strakonic.

6 min. čtení

„Pokud by tyto mimořádné vlivy nenastaly, celková produkce vody ze soustavy by mírně klesla,“ upozornil. Podle zprávy představenstva na to má vliv využívání jiných zdrojů vody obcemi, šetření odběratelů a zmenšování ztrát v rozvodných sítích.
Například běžný roční odběr Strakonic činí zhruba 2200 – 250 tisíc m3, zatímco loni, při rekonstrukci odstavené ÚV Pracejovice, dosáhl 614 tisíc m3 .U řady měst pak Vodárenská soustava jižní Čechy plní roli pouze jakési pojistky pro případ potřeby.

Antonín Princ uvedl, že pokračující pokles odběru vody ze soustavy, pro rok 2016 se předpokládá produkce 15,599 milionů m3, může mít časem vážné dopady nejen na ekonomiku svazu a jeho investice, ale hlavně na udržení bezproblémového provozu vodárenské soustavy. Ta je největší v Jihočeském kraji a dnes je na ní napojeno 158 obcí a měst, kde žije více než polovina jeho populace. Loni se napojily obce Řepice, Rovná a Mladějovice.

„I přes naši velmi konzervativní cenovou strategii čelíme silnému trendu členských obcí stále významněji zapojovat lokální zdroje. Tento vývoj není ekonomicky ani vodohospodářsky racionální. A to nejen z pohledu zájmů JVS, ale ani jednotlivých členských obcí,“ upozornil šéf svazu.

Zpráva představenstva varuje, že pokračování tohoto vývoje může vést až k roztočení inflační spirály jak při tvorbě ceny vody předané, tak k obtížím při udržení finančních zdrojů potřebných k obnově společného majetku, především vodárenské soustavy, měřící už 535 km. Rozvojový plán JVS musí s novou situací počítat, a proto bude možné jeho cíle naplnit pouze v součinnosti všech členských měst a obcí a při možné revizí cenové politiky.

Vodárenský svaz v roce 2015 investoval 269,6 milionů Kč a další 2 miliony Kč vydal na plánované opravy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Svaz přitom v tomto roce získal téměř 151 milionů Kč dotací z veřejných zdrojů.

Rozhodující stavbou bylo doplnění technologie ÚV Plav, zahájené v srpnu 2014 a dokončené v říjnu 2015, za 258,4 milionů Kč. Další zásadní investicí, bylo napojení Oseku a Radomyšle na vodárenskou soustavu, stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov, rekonstrukce přívodu surové vody Vidov – ÚV Plav a turbíny malé vodní elektrárny ÚV Plav. Součástí investičního plánu byla i příprava rozvojových investic k napojení nových měst a obcí, především na Čimelicku.

V roce 2015 skončilo hospodaření JVS ziskem 6,1 milionu Kč oproti plánovaným 844 tisícům Kč, hlavně díky vyššímu prodeji vody předané.

Valná hromada přijala za nové členy obce Jedlany (Táborsko), Vlkov (Českobudějovicko), Myštice (Strakonicko) a Rakovice (Písecko), čímž jejich počet ve svazu vzrostl už na 261.
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme