Sucho 2017: Kapacita vody na Zlínsku je dostatečná

Zlín, Klečůvka, Vizovice, Slušovice, Kostelec - to jsou některá místa, kde si na 130 000 odběratelů napouští z kohoutků vodu, která k nim putuje z nádrže Slušovice nebo desetimetrových podzemních vrtů Tlumačovského lesa a Kvasic. Denně vodárnou Klečůvka proteče na 160 litrů za sekundu. 

8 min. čtení

Za rok se spotřebuje 5,045 mil. m3 vody z celkové zásoby 7,245 mil. m3 pitné vody v přehradě. Za posledních 10 let se objem vody v nádrži Slušovice výrazně nezmenšil. „Na Zlínsku nedostatek vody nehrozí díky mimořádné akumulační kapacitě zdrojů, ze kterých se odebírá voda k úpravě“, říká Ing. Pavel Krajča, manažer pitné vody Movo a.s. Zlín. Se zásobováním pitnou vodou mohou mít problém ale obce Lukoveček, Řetechov, Vysoké Pole – Drnovice a Újezd, protože nejsou napojeny na Skupinové vodovody a jsou závislé na místních, většinou podzemních zdrojích.

Cesta vody od pramene do kohoutku v domácnostech je dlouhá i několik desítek kilometrů. Voda musí projít složitou úpravou v podobě chemicko-technologického procesu v úpravně vody. Ve Zlíně a v jeho okolí se ročně vypijí a spotřebují tisíce kubíků vody, které pocházejí ze dvou hlavních zdrojů pitné vody. Voda pro východní část Zlína, okolí Vizovic, Slušovic, Kostelce a Fryštáku se čerpá z přehradní nádrže Slušovice a prochází následnou úpravou v úpravně vody na Klečůvce. Pro západní část Zlína a okolí Otrokovic a Napajedel se jímá podzemní voda ze studní hlubokých až deset metrů a hydrogeologických vrtů hlubokých až 60 metrů v oblasti dvou území: Tlumačovský les a Kvasice-Štěrkoviště. Tato voda zase prochází úpravnou vody v Tlumačově. O to, aby z kohoutků tekla stále pitná voda, se stará 18 zaměstnanců těchto dvou úpraven vod.

Celému systému zásobování vodou na Zlínsku se říká Skupinový vodovod Zlín. Výhodou tohoto systému je, že úpravny vody se dokáží vzájemně zastoupit. Úpravna vody v Klečůvce dokáže v případě nouze zásobovat vodou i celé rozsáhlé území Otrokovicka a Tlumačovska. Pokud by nastal výpadek naopak na Klečůvce, stihne téměř všechny domácnosti a podniky ve Zlíně a okolí zásobovat vodou Tlumačovská úpravna. Pitná voda do oblasti Valašských Klobouk, Slavičína a okolí a části Luhačovic je odebírána z přehradní nádrže Stanovnice a upravována na úpravně vody Karolinka, kterou provozuje společnost VaK Vsetín. Dalšími úpravnami v systému zásobování pitnou vodou jsou úpravna Ludkovice se stejnojmennou přehradní nádrží, která dodává vodu pro část Luhačovic a dále pro obce v okolí Ludkovic, a úpravna vody Štítná nad Vláří, která zásobuje Štítnou a Brumov-Bylnici.

Na Zlínsku je voda spíše středně tvrdá, což je ideální pro každodenní spotřebu. Protože je v neustálém pohybu, proudí v chladu a temnu vodovodního potrubí a je průběžně odpouštěna, můžeme se tedy spolehnout na její „čerstvost“. „V současném panujícím horkém letním počasí se naštěstí žádné potíže se zdroji vody na Zlínsku nevyskytly a všude je našim odběratelům dodávána voda bez omezení“, říká Ing. Krajča.

Problémy v zásobování se mohou vyskytnout v obcích, které nejsou napojeny na Skupinové vodovody a jsou závislé na místních, většinou podzemních zdrojích.
Na Zlínsku se to týká obce Lukoveček, kde je nutno deficit místních zdrojů řešit navážením vody do vodojemu autocisternou.
Na Slavičínsku a Luhačovicku jsou to pak obce Řetechov a Vysoké Pole-Drnovice. U obce Lukoveček je zpracovaná projektová dokumentace pro napojení na Skupinový vodovod, u obce Vysoké Pole-Drnovice se řeší připojení nových vrtů, které vybudovala obec Drnovice a které by měly vyřešit nedostatečnou kapacitu stávajících zdrojů. 
 


Zdroj: redakce

Zdroj: redakce

Doporučujeme